URT Artikelindeks

Her finder du artikelindeks for alle numre af URT. Fra det første nummer 1977:1 til nu.
Siden opdateres når der kommer nyt nummer af URT. Sidst opdateret 6. May 2019.

** angiver numre hvor enkelte artikler er tilgængelig online.

Vil du abonnere på URT?

Husk at du kan søge efter ord på siden ved at trykke “Ctrl” og “F” (og holde dem nede samtidig) på dit tastatur. Når du har trykket “Ctrl” og “F” får du et felt frem til at skrive det ord du vil søge efter.

Årgang, år
(43) 2019 1 Februar
(42) 2018 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(41) 2017 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(40) 2016 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December
(39) 2015 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December
(38) 2014 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December
(37) 2013 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December
(36) 2012 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(35) 2011 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December
(34) 2010 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(33) 2009 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(32) 2008 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(31) 2007 1 Februar 2 Maj 3 September 4 December**
(30) 2006 1 Februar 2 Maj** 3 September 4 November
(29) 2005 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
Temanummer: Høenge i Danmark
(28) 2004 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(27) 2003 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(26) 2002 1 Februar 2 Maj Tema 3 September 4 November
(25) 2001 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(24) 2000 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
Særnummer: Guldalderbotanik -Forskning og folkeoplysning 1800 – 1850
(23) 1999 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(22) 1998 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(21) 1997 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(20) 1996 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(19) 1995 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(18) 1994 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(17) 1993 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(16) 1992 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
(15) 1991 1 Februar 2 Maj 3 September 4 November
Temanummer: Eug. Warming og botanikken
(14) 1990 1 2 3 4 November
(13) 1989 1 2 3 4
(12) 1988 1 2 3 4
(11) 1987 1 2 3 4
(10) 1986 1 2 3 4
(9) 1985 1 2 3 4
(8) 1984 1 2 3 Temanummer 4
(7) 1983 1 2 3 4
(6) 1982 1 2 3 4
(5) 1981 1 2 3 4
(4) 1980 1 2 3 4
(3) 1979 1 2 3 4
(2) 1978 1 2 3 4
(1) 1977 1 2 3 4


(43) 2019:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
8 Gert Hansen, Jan Stastny, Øjvind Moestrup og Nina Lundholm Bornholms desmidiacéer
 14 Henrik Tranberg Floristiske fund fra Det Fynske Ørige
 20 Peter Lindberg Jannerup Årets fund – Øst for Storebælt
25 Ulrik Søchting og Lars Jørgen Grønbjerg Årets fund – Laver
26  Bent Vestergaard Petersen Årets fund – Jylland
31 Bent Odgaard Kruset strumamos – Kiaeria blyttii
34 Irina Goldberg Årets fund – Mosser
38 URTekalenderen Se mere her på hjemmesiden.

(42) 2018:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
6 Claus Helweg Ovesen Botaniserkassen og Lundbyes vandringsmand
9 Kristine Kjørup Rasmussen Nye bøger – Blomster og sommerfugle
10 Peder Brøgger og Jens Christian Schou Ny sivert i Danmark
12 Peter Wind 25 år med Årets fund
18 Kaj Sand-Jensen, Jens Christian Schou, Bjarne Moeslund og Lars Båstrup-Spohr Kransnålalger – fascinerer og udfordrer
24 Nikolaj Ahlburg, Peter Wind og Anders Barfod Grenet Star – Nyfund og genfund
30 Axel Frederik Møller Fosfor og pH
34 URTekalenderen Se mere her på hjemmesiden.

(42) 2018:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
URTekalenderen Se mere her på hjemmesiden.

(42) 2018:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
8 Chimborazovulkanen Naia Morueta-Holme
11 At finde Norne Søren Grøntved Christiansen
21 Nye bøger Ole B. Lyshede og Henning Adsersen
22 Blåtoppet Kohvede Peter Wind
24 Status for Lysmos i Danmark Michael Stoltze
26 Fremme af botanisk naturkvalitet med isåning af lokalt indsamlet hø eller frø Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen
34 URTekalenderen Se mere her på hjemmesiden.

(42) 2018:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
8 Etymologi – Gederams Kjell Furuset
10 Foråret kommer Kaj Sand-Jensen
14 Årets fund – Jylland Bent Vestergaard Petersen
20 Årets fund – Øst Peter Lindberg Jannerup
28 Årets fund – Fyn Henrik Tranberg
36 Årets fund – Mosser Irina Goldberg
42 Årets fund – Laver Ulrik Søchting
41  Se mere her på hjemmesiden.

(41) 2017:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
7 Ole B. Lyshede Nye bøger – Tang
8 Henrik Jørgen og Kaj Sand-Jensen Artsrigdom på engen
16 Conny Bruun Asmussen Lange og Christian Lange Landbohøjskolens botaniske samlinger
22 Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Lars Båstrup-Spohr, Peter Holm, Emil Kristensen, Jens Rye Larsen, Jens Chr. Schou, Bent Aaby og Bjarne Moeslund Filsø – Artsrigdommen stiger fortsat
28 Steffen Larni Nielsen og Peter Søgaard Bekæmpelse af Japan-Pileurt
34 URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(41) 2017:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
6 Kjell Furuset Etymologi – Skovmærke
8 Laura E. Beck, Stine B. Bjerager, Johanne Bak og Anders N. Michaelsen Atlas Flora Danica – et skatkammer af information
13 Poul Evald Hansen Nye bøger – Danske vandplanter
14 Henning Adsersen Ekskursionsberetning – Masser af Storebæltsarter
19 Ole B. Lyshede Nye bøger – Biblens planter
20 Nikolaj H. Correll Ekskursionsberetning – Bornholmske specialiteter
26 Thomas Vikstrøm Høslæt ved Gentofte Sø
28 Aya Tora Foged Permin, Maria Helene Christensen og Flemming Ekelund Mosser som indikatororganismer
34 URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(41) 2017:3 
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
4 Ruderatet
6 Kjell Furuset Etymologi – Skovmærke
13 Poul Evald Hansen Nye bøger – Danske vandplanter
14 Henning Adsersen Ekskursionsberetning – Masser af Storebæltsarter
19 Ole B. Lyshede Nye bøger – Biblens planter
 20 Nikolaj H. Correll Ekskursionsberening – Bornholmske specialiteter
 26 Thomas Vikstrøm Høslæt ved Gentofte Sø
 28 Aya Tora Foged Permin, Maria Helene Christensen og Flemming Ekelund Mosser som indikatororganismer
 34  URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(41) 2017:2 
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 2 Bo Kayser Årets gang på Høvblege
 6 Carsten Mathiesen Floraen i Marbækområdet
 14 Peter Wind Den danske taxonliste for karplanter
 29 Ole B. Lyshede Boganmeldelse: Lav i klit og hede
 30 Bent Vestergaard Petersen Årets fund 2016 – en tilføjelse
 31  URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(41) 2017:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 2 Henrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen, Peter Jannerup, Irina Goldberg, Martha Laursen og Ruth Nielsen Årets fund 2016
 27 Axel Frederik Møller og Daniella Joy Hum Det leende land
 32 Anna Bodil Hald Frivillige græssserforeninger i naturplejen
 36 Nyt om botanik
 38 URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(40) 2016:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 104  Ole Bennike og Bertel Nilsson  Miljøhistorie i Vasby Mose på Sjælland
 110  Carsten Hunding  Tid og uro skaber Gotlands natur
 116  Per Taudal Poulsen  Fra pløje- og kartoffelmark til orkidéparadis/plage
 120  Ole B. Lyshede  Farvel til en redaktør
 121  Claus Helweg Ovesen  Mindeord: apoteker Sven-Erik Sandermann Olsen (1920-2016)
 122  Nyt om botanik
 124  Ole B. Lyshede  Nye botaniske bøger – Etnobotanik I
 126  Per Mølgaard  Nye botaniske bøger – Etnobotanik II
 129  URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden

(40) 2016:3 September
 Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
70 Signe Nepper Larsen og Nikolaj H. Correll Goddag og farvel i URTs redaktion
72 Søren Grøntved Christiansen og Jens Chr. Schou Thors Blærerod (Utricularia stygia) fundet i Holmegårds Mose
76 Henning Adsersen Ingen dyr – og hvad så?
78 Jakob Herman De Vilde Blomsters Dag 2016
82 Claus Helweg Ovesen Eugen Warming fylder 175 år
83 Kaj Sand-Jensen, Lars Båstrup-Spohr, Jens Chr. Schou og Per Hartvig Almindelige eller sjældne vandplantearter – hvilke og hvorfor?
 89  Claus Helweg Ovesen Lundgylden (Smyrnium perfoliatum) – en flot skærmplante, men også en ny invasiv art?
 91  Claus Helweg Ovesen Naturens illustrator
 93  John Holst Anmeldelse – Atlas Flora Danica
 97 Nye botaniske bøger
 99  URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

 (40) 2016:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
42  Nikolaj H. Correll Ridderen vender tilbage!
46 Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede Vild botanik – FRUGTER
57  Tino Hjort Bjerregaard Hvordan levende fortidsminder kan bevares ved kulturhistoriske lokaliteter – med erfaringer fra Hammershus
60 Signe Nepper Larsen DBFs botanikdag 12. marts 2016
65 Frank Desting Min grønne byplet: Smør- og Fedtmosen
67 URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

 (40) 2016:1 Februar  Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Botanikdag 2016 og generalforsamling i Dansk Botanisk Forening
3 Peter Lindberg Jannerup, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg, Irina Goldberg og Ulrik Søchting Årets fund 2015
26 Nyt fra Dansk Botanisk Forening
27 Hans V. Hansen Min grønne byplet: Hyrdehøj-området i Roskilde vest
29 Hans Henrik Bruun Botanisk genbesøg i Simested sogn 178 år efter Salomon Drejer
 36 Nye botaniske bøger
 37 Alba Granizio Lægeurternes historie – Muséet i Sansepolcro i Italien
 39 URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

 (39) 2015:4 December Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
110 Steffen Larni Nielsen og Bjarke Madsen Forskel i naturværdi mellem områder med og uden Japansk Pileurt, Kæmpe Pileurt og Rynket Rose i Aarhus Kommune
117 Henrik Tranberg Nordfyns Heder og Overdrev
124 Frede Østergaard Andersen og Carsten Hunding Ny lille urt, Crassula tillaea, på campingferie i Danmark
127  Nekrolog
 128 Lars Baastrup-Spohr, Theis Kragh, Bjarne Moeslund, Jens Chr. Schou, Bent Aaby og Kaj Sand-Jensen Miraklerne fortsætter i Filsø
 134 Henrik Tranberg Fynskredsens øhop i sommeren 2015
 137 Nye Botaniske Bøger
 139 URTekalenderen – en oversigt

 (39) 2015:3 September Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
82 Peter Vestergaard, Vagn Alstrup Klithedebranden i Hansted-reservatet i 1992 – 20 år senere
88 Bent Odgaard, Malene Sørensen Florahistorie i Mols Bjerge
93 Per Taudal Poulsen Månerudeorgie i Thy
96 Bestyrelsen, Dansk Botanisk Forening Nyt fra bestyrelsen og kontor i Dansk Botanisk Forening
100 Jakob Hermann De Vilde Blomsters Dag 2015
104 Ekskursioner
105 Nye botaniske bøger
107 URTekalenderen – en oversigt

 (39) 2015:2  Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 55 Carsten Mathiesen og Peter Wind  Skorem og Bruskbæger – forekomst og status i Danmark i 2014
 60 Rasmus Fuglsang Frederiksen  Undskyld vi rydder – en status fra Hammer Bakker
 64  Jens Reddersen  Begtrups Botaniske Håndbog fra 1760
 73  Foreningens legater
 74  Claus Helweg Ovesen  DBFs Botanikdag 14. marts 2015
 76  Referat af generalforsamling 2015
 77  Dansk Botanisk Forening – bestyrelse og udvalg
 78  Claus Helweg Ovesen  Nye botaniske bøger – Flora Danica
 79  URTekalenderen – en oversigt

 (39) 2015:1  Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 2 Dansk Botanisk Forening Invitation til Botanikdag og generalforsamling 2015
 3 Peter Lindbjerg Jannerup, Henrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen, Irina Goldberg, Vagn Alstrup og Ulrik Søchting Årets fund 2014
 25 Ny fotokonkurrence Fyn
 26 Henrik Ærenlund Pedersen Botanisk begejstring – et portræt af Niels Faurholdt (1947 – 2014)
 32 Bertel Nilsson, Henriette Voigt, Eigil Plöger og Lærke Thorling Hvad har melet kodriver og rust-skæne med grundvandet at gøre?
 37 Sten Moeslund Rust-skæne gennem 30 år i Vasby Mose
 41 René Andersen Lille Lyngb Mose – fra nærmest ukendt til botanisk lokalitet til Natura2000-habitatnatur
 48 Claus Helweg Ovesen Dansk Botanisk Forening stiftet i 1840 – altså 175 år i 2015!
 50 Nye botaniske bøger
 51 URTekalenderen – en oversigt

 (39) 2014:4 December Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 102 Henrik Ærenlund Pedersen & Niels Faurholdt Foldfrø (Laserpitium latifolium) i Danmark: forekomst, trusler og muligheder for bevaring
 114 Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Kathrine Petersen, Lars Båstrup-Spohr, Jens Christian Schou, Bjarne Meslund & Peter Holm Miraklet i Vestjylland – den genoprettede Filsø
 124 Peter Wind & Terkel Arnfred Horndrager (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.) vokser nu også i Jylland
 129 URTekalenderen
 130 Nye botaniske bøger(38) 2014:3 September Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 74 Jens Reddersen & Erik Aude Naturgenopretning af en trætilgroet tørvemose
i Ahl Plantage i Syddjurs Kommune – frivillighed, nabodialog og hvad mosen gemte
 81 Kaj Sand-Jensen Naturiagttagelse – et afsæt for forståelse og evidensbaseret forvaltning
 82 Henrik Nielsen Gensyn med Allindelille
 84 Jens Christian Schou Rød andemad – Lamna turionifera fundet i Danmark
 88 Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede Botanik, du ikke skal hænge dig i
 95 Peter Bondo Når rypelyngen blomstrer
 97 Nye botaniske bøger
 99 URTekalenderen

(38) 2014:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 38 Signe Nepper Larsen & Peter Lindberg Jannerup Botanikdag 22. marts 2014
 39 Tino Hjorth Bjerregaard Pleje af reliktplanter på Hammershus
 44 Jakob Christian Lausen, Axel Frederik Møller & Jens Christian Skou Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schult. – En ny art af Stilkaks i Danmark
 48 Knud Johnsen Hollandsk Hullæbe på Rømø
 52 Hans V. Hansen Fra Thomsen via Andersen og Rostrup til Dansk Flora: Latinske navneændringer
 53 Irina Goldberg, Hans Henrik Kehlet Bruun & Rasmus Ejrnæs BIOWIDE – nyt dansk biodiversitetsprojekt
 56  Mindeord om Niels Faurholdt (1947 – 2014)
 57 Henrik Tranberg & Niels Faurholdt Strandengens Aristokrater 2 – Eng-klaseskærm (Oenanthe lachenalii)
 70 Nye botaniske bøger
 71  URTekalenderen – en oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(38) 2014:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Signe Nepper Larsen Velkommen til det nye URT
3 Peter Lindberg Jannerup, Henrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen & Irina Goldberg Årets fund 2013
25 Henrik Ærenlund Pedersen Vandplanten Cabomba caroliniana, nu også i Danmark
29 Jan Pramcl og Jens Christian Schou Butfrugtet Vandstjerne Callitriche obtusangula Le Gall – ny art for Danmark
34 Gert Steen Morgensen, Mette Nyerup Nielsen og Irina Goldberg Bryologkredsen runder 20 år
35 URTekalenderen – oversigt
Se mere her på hjemmesiden.

(37) 2013:4 September Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
118 Jørgen Rydén Rømer Hammer Bakker før ca. 1900
124 Erik Aude, Mette Kirkebjerg Due, Rasmus Fuglsang Frederiksen, Ditte Gammeltoft, Irina Goldberg, Bent Odgaard og Åge Pedersen Mosserne i Hammer Bakker
132 Henrik Æ. Pedersen og Niels Faurholdt Overraskende nyt fund af Burreskærm (Turgenia latifolia)
135 Uffe Gjøl Sørensen Fuglespredning af Mistelten (Viscum album) i København
144 Niels Faurholt, Hans Hinke og Poul Evald Hansen Synger Brændeskærm (Selinum dubium) på sidste vers?
152 Jens-Kjeld Jensen Bjergbregne Oreopleris limbosperma – en ny færøsk bregne
154 Bo Christensen Boganmeldelse – Naturen i Danmark, De ferske vande
155 Ole Seberg og Finn N. Rasmussen Nekrolog: Signe Frederiksen (20. nov. 1942 – 25. aug. 2013)
156 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Nordic Lichen Flora vol. 5
157 URTekalenderen

(37) 2013:3 Maj Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
82 Debat i Dansk Botanisk Forening… Artsfredningen under press
83 Aage Pedersen Hammer Bakker i 100 år. En historisk oversigt. I. 1911 – 1920
86 Henrik Ærenlund Pedersen Kan danske orkidé-populationer flyttes? Erfaringer fra et eksperiment med Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine s.s.)
93 Hans Guldager Christiansen og Birger Prehn Reliktplanter og pleje ved Holmstrup Kirke
96 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2013
102 Aage Pedersen Botanikerstafet
105 Kaj Sand-Jensen og Henrik Henrik Bruun Historisk perspektiv på land- og vandfloraen
111 Henrik Ærenlund Pedersen Boganmeldelse: Orkidéerne på Møns Klint
112 URTekalenderen

(37) 2013:2 Maj Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
50 Peter Leth Vestssjællands Flora 2006 – en kommenteret regional rødliste og positivliste
58 Claus Helweg Ovesen Botanikdag i Dansk Botanisk Forening lørdag d. 9. marts 2013
60 Erik Buchwald Er der 900, 1200 eller 1500 hjemmehørende arter i Danmark?
61 Peter Wind Lav Skov-Vikke (Vicia sylvatica var. condensata) – unik for Djursland
66 Lars Baastrup-Spohr, Jeppe Dahl-Nielsen og Kaj Sand-Jensen Kransnålalger rummer mange truede arter
71 Ole B. Lyshede Geranium
73 Bjarne Larsen og Uffe Brandt Andersen Vegetation og forhistorisk safran på en græsk vulkanø
75 URTekalenderen

(37) 2013:1 Februar Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Anne-Marie Bürger, Henrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen, Irina Goldberg & Vagn Alstrup Årets fund 2012
27 Knud Knudsen BFNs forlag – stiftet af Biologisk Forening for Nordsjælland
 28 Finn Skovgaard, Kaj Sand-Jensen & Hans Øllgaard Anmeldelser af bøger fra BFNs Forlag – Danmarks græsser, Danmarks skærmplanter, Danmarks siv og frytler
 31 Claus Lindskov Møller, Peter Bondo Christensen og Kaj Sand-Jensen  På plantetur i fugleland – Extremadura i SV Spanien
 37 Henning Adsersen Ekskursion til Anholt 16.-19. august 2012
 38 Per Taudal Poulsen Botanikerstafet
URTekalenderen

(36) 2012:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
112 Sabine Buurgaard Sørensen Primula farinosa L. (Melet Kodriver) i Danmark
 116 Jens Christian Schou  Botanikerstafet
 119 Niels Faurholt og Henrik Tranberg Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa subsp. urens) – en ny indslæbt skærmplante i Danmark
 124 Ole Seberg og Conny Bruun Asmussen Lange Kært barn har for mange navne – Dansk Botanisk Forenings Plantenavneudvalg
 128 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede  Løg og løg
 136 John Brandbyge Ekskursionsreferat – Daugbjerg og Hald 22. oktober 2011
 138  Nye bøger hos redaktionen
 139  URTekalenderen

(36) 2012:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
 82 Aase Kristiansen  Nekrolog: Poul Møller Pedersen (6.1.1945 – 17.6.2012)
 84  Peter Jannerup og Anna Bodil Hald  Naturbeskyttelseslovens 20 års jubilæum
 90  Henrik Ærenlund Pedersen  Botanikerstafet
 94  Kjell Furuset  Hvad betyder plantenavnet kabbeleje?
 96  Erik Hammer  De Vilde Blomsters Dag i Norden
 102  Jakob Harrekilde Jensen  Ekskursionsreferat – Skærmplanter i Sydsjælland
 104  Kaj Sand-Jensen  Essay: Flora eller fauna
 106  Helle Judith Ivanhoe Stendal Thomasen  Fynskredsen går nye grønne veje
 108  Henrik Æ. Pedersen  Boganmeldelse – Orchids of Chios, Inouses and Psara
 109  URTekalenderen

(36) 2012:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
46 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Figen (Ficus), en spændende slægt
52 Niels Faurholdt og Henrik Tranberg Strandengens aristokrater 1 – Vild Selleri (Apium graveolens)
62 Søren Grøntved Christiansen Roskilde-egnens orkidéer før og nu
70 Hans V. Hansen Kalkegnen ved Odense 100 år efter
75 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Frø og frugter
76 URTekalenderen

(36) 2012:1 December
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Anne-Marie C. Bürger, Henrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen, Irina Goldberg, Ulrik Søchting og Hanne Holst Årets fund 2011
28 Per Hartvig Atlas Flora Danica – Status for 2011
29 Bernt Løjtnant Botanikerstafet
32 Jane Buus Sørensen Ved Engelskmandens Havn på Disko
34 Carsten Hunding Skov-Salat: Dobbelt snyd
37 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Nordic Lichen Flora, vol. 4
40 URTekalenderen

(35) 2011:4 December
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
142 Sten Asbirk og Tine Nielsen Skafte Opdateret registrering af værdifuld dansk natur
149 Peter Vestergaard og Per Hartvig Er Dansk Astragel sjælden i Danmark? Dansk Astragel på TBU- og AFD-kort
155 Niels Faurholdt, Søren Grøntved Christiansen og Aase Gøthgen 20 år med mediterrane dage
165 Hans Henrik Bruun Oprindelig, vildtvoksende eller invasiv i Danmark – æren og alle de andre
165 Karen Thingsgaard Nyfundet væld med Gul Stenbræk og ”Blank Seglmos” (Hamatocaulis vernicosus)
171 Bjarne Larsen og Marian Ørgaard Efterår på Peloponnes
174 Ian Heilmann, Dorte Kold-Christensen, Morten Kold-Christensen, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg og Niels Faurholdt Hullæber i Danmark 2011 – ekskursionsberetninger fra Skagen til Falster
180 Lars Maltha Rasmussen Boganmeldelse – Wild Flowers of Greenland. Grønlands vilde planter
181 URTekalenderen

(35) 2011:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
98 Kathrine Jul Hammer, Kaj Sand-Jensen og Jesper Kuhn Artsantal og vandhusholdning i mospuder i tørkemiljøer
105 Botaniske noter
106 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2011
113 Anna Bodil Hald Beskrivelse af naturkvalitet i bynatur
120 Peter Friis Møller Ær i Danmark – oprindelig eller indført?
130 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Samenatlas
131 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Naturen rundt om Øresund
133 Henrik Tranberg Ekskursionsberetning – Filsø-egnen i Vestjylland
138 URTekalenderen

(35) 2011:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
58 Eric Steen Hansen Lichener som et nyttigt redskab ved datering af geologiske dannelser
64 Mikael Landt Naturbeskyttelse i Dansk Botanisk Forening
66 Hans-Henrik Bruun På fodtur med Kamphøvener år 1835
74 Ulrik Søchting, Helle S. Hellensten, Camille G.S. Smenge, Karen B. Thirslund, Frederik Malthe S. Lund, Claus Bo P. Petersen og Ib Johnsen Blandt krone-epifytter i øjenhøjde på Store Løvklit i Kærgård Plantage
80 Udnævnelse af æresmedlem i Dansk Botanisk Forening. Tale af Sven-Erik Sandermann-Olsen
82 Jens Reddersen Den reformivrige pastor Begtrups lægeplantehave ved Vistoft Præstegård 1751
91 URTekalenderen
95 Therese Nissen Floratjek

(35) 2011:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Camilla S. Brok, Anne-Marie C. Bürger, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg og Irina Goldberg Årets fund 2010
25 Botaniske noter
26 Henrik Jørgensen, Jimmy Lassen og Axel Frederik Møller Langakset Trådspore reddet på målstregen
29 Peter Vestergaard Planter på rullesten
37 Anna Bodil Hald Hydrologi i terrestrisk vådbundsnatur i lyset af Vand- og Naturplaner
44 Per Hartvig Atlas Flora Danica – staturrapport for 2010
47 Christian Vinther, Troels Lange, Adam Habary og Christina F. Hansen Fremtiden for Bjergskov Overdrev
48 Henrik Jørgensen Boganmeldelse – Feltfloraen, oversat af Jon Feilberg
Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Danmarks vilde orkidéer
50 URTekalenderen

(34) 2010:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
110 Peter Wind Gift-Klaseskærm – ny hjemmehørende art for Danmark
114 Ole B. Lyshede, Gunnar Rylander Hansen og Niels Faurholdt Beskærmende botanik – spiselige skærmplanter
121 Ib Friis Flora: fra blomsterguide i det antikke Rom over Danmark til hele verdens betegnelse for en håndbog om planter
132 Jimmy Lassen og Søren Grøntved Christiansen Biblomst fundet på Sjælland
136 Hans Guldager Christiansen Botanikerstafet
138 Kaj Sand-Jensen, Claus Lindskov Møller, Ayoe Lüchau og Thomas Sand Jespersen Skyfald og kosmisk overlevelse
144 Forslag om vedtægtsændringer for Dansk Botanisk Forening og Fynskredsen
148 URTekalenderen

(34) 2010:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
78 Erik Buchwald Ahorn eller ær – dansk eller invasiv?
85 Botaniske noter
86 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag 2010
91 Mikael Landt Almindelig Brombær
95 Henning Adsersen Botanikerstafet
98 Hans Henrik Bruun Lidt om kemisk krigsførelse og anden konkurrence mellem planter
100 Henrik Tranberg Min grønne plet: Borreby Møllebæks dal i Brændekilde Sogn
105 Margot Nielsen Boganmeldelse – Find og spis de bedste svampe
106 URTekalenderen

(34) 2010:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
54 Anna Bodil Hald Derfor blev 2010-målene ikke nået
61 Botaniske noter
62 Jan Kjærgaard Nem metode til at påvise allelopati – kemisk krigsførelse – mellem planter
66 Signe Nepper Larsen Botanikerstafet
69 Forårsbotanik
70 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Floraen på Røsnæs og Asnæs’ sydvendte skrænter
71 URTekalenderen

(34) 2010:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Camilla S. Brok, Anne-Marie C. Bürger, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg og Irina Goldberg Årets fund 2009
24 Carsten Hunding, Henrik S. Christiansen, Mia Vedel og Siff D.H. Stöckel God natur – får vi da vist ikke så let
31 Botaniske noter
33 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VIII
38 Kaj Sand-Jensen, Claus Lindskov Møller, Jens Borum, Niels Lagergaard Pedersen, Ole Pedersen, Mogens Flindt og Ane L. Raun Når planter taber fodfæste
45 Per Hartvig Atlas Flora Danica – staturrapport for 2009
47 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten
48 URTekalenderen

(33) 2009:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
114 Niels Faurholdt Fliget Kartebolle (Dipsacus pilosus) – endnu sjælden, men hvor længe?
123 Henrik Jørgensen Der var en, der var to …
124 Henrik Jørgensen Flueblomst i fremgang
126 Nick Leyssac DN tager leen i brug
129 Signe Nepper Larsen Danmarks Naturkanon – kanon botanik
131 Kaj Sand-Jensen Essay: Natursyn og Naturkamp
134 Anna Bodil Hald Naturplejekød med god klimasamvittighed
137 Martin Vestergaard Danmarks almindeligste plante
140 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Bornholm – en naturguide
141 URTekalenderen

(33) 2009:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
74 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2009
78 Kaj Sand-Jensen, Lars Baastrup-Spohr, Anders Winkel, Jens Borum, Claus Lindskov Møller og Peter Anton Stæhr Räpplinge Alvar
86 Peter Vestergaard og Jakob Christian Lausen Raunkiærs Maglehøj omkring 1915 og i 2009
92 Kaj Sand-Jensen Essay: Eugenius Warming prisen i Dansk Botanik
94 Ole B. Lyshede og Gunnar Rylander Hansen Velsmurt botanik
104 Henning Adsersen Om sprogblomster og blomstrende sprog
106 Mindeord om Else Karlog
107 Ina Giversen og Birgit Kristiansen Interaktiv flora – www.danmarksflora.dk
108 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – The Vegetative Key to the British Flora
109 URTekalenderen

(33) 2009:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
50 Bo Boysen Hvem ta’r sig af den vilde flora?
54 Poul Møller Pedersen Om en ny brunalge i Grønland
57 Jan Vesterholt, Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe og Jens H. Petersen Et atlasprojekt for svampe
60 Inge Nagstrup, Sven Wodschow og Niels Lisborg To nye fund af Hjortetunge i Danmark
62 Botaniske noter
63 Signe Nepper Larsen Hvad koster en vissen mygblomst?
66 Kaj Sand-Jensen Essay: Miljøplaner og politisk spin
68 URTekalenderen

(33) 2009:1 Februar Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2  Anne-Marie Bürger, Camilla Brok, Bent Vestergaard Pedersen, Henrik Tranberg og Irina Goldberg Årets fund 2008
22 Redaktøren (SIgne Nepper Larsen) Leder: Universitetsfaget botanik visner hen
23 Ole Seeberg og Signe Frederiksen Botanisk laboratorium – over 100 år i botanikkens tjeneste
34 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Vellugtende botanik – parfumeplanter
40 Botaniske noter
41 Per Hartvig Atlas Flora Danica – statusrapport for 2008
44 URTekalenderen

(32) 2008:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
126 Terkel Arnfred og Per Hartvig Smalbladet Vårportulak, Montia linearis, ny art bofast i Danmark
130 Niels Faurholt, Ole B. Lyshede og Gunnar Rylander Hansen Oliven – botanik, dyrkning og anvendelse
137 Kaj Sand-Jensen Essay: Alvarplanter mellem ild og vand
139 Niels Faurholt Den gule fare
144 Peter Wind og Bo Normander Bestandsudvikling hos danske orkidéer
149 Anna Bodil Hald Bekæmpelse af invasive Gyldenris arter
152 Camilla Sønderberg Brok Jagten på Tangurt og Skrueaks – en beretning fra naturens værktøjskasse
155 Anna Bodil Hald Brandforvaltning – en god metode?
157 URTekalenderen

(32) 2008:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
86 Jørgen Kristiansen og Peter Vestergaard Botanisk Laboratorium og Dansk Botanisk Forening
88 Erik Buchwald Gyvel – dansk, italiensk eller invasiv?
96 Johannes Kollmann og Hans Peter Ravn Center for Invasive Arter
100 Kaj Sand-Jensen Essay: Integrerede løsninger for natur og miljø
102 Trine R.H. Nielsen Sydamerikanske planter til behandling af tuberkulose – et specialeprojekt
106 Hans Jørgen Degn Genindvandring af to ulvefods-arter efter afskrælning af hede
109 Ane Løvendahl Ravn, Kaj Sand-Jensen og Jens Borum Mærkelige frugter i søerne
115 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2008
117 Botaniske noter
118 Signe Nepper Larsen Den vegetationsøkologiske stafet gives videre…
120 Carsten Hunding Boganmeldelse – Naturen i Danmark, Det åbne land
121 URTekalenderen

(32) 2008:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
54 Henning Adsersen Essay: Har planter et formål?
56 Claus Lindskov Møller og Kaj Sand-Jensen Planterøddders overlevelse i vanddækket bund
61 Christian Bobzin Aftenstjerne på Lyø i Det Sydfynske Øhav
64 Anders S. Barfod, Mats H.G. Gustafsson, Benjamin Øllgaard og Henrik Ærenlund Pedersen Botanisk diversitet på rad og række
68 Ib Friis, Peter Wind og Henrik Ærenlund Pedersen Alfred Hansen – 2. oktober 1925-29. januar 2008
73 Bernt Løjtnant Slangemyrder
75 Sara Alstrup og Ulrik Søchting Hvad blev der af de danske rensdyrlaver og bægerlaver? – Lavslægten Cladonia før og nu
76 Henrik Jørgensen Lefestival i Gribskov – Vi ler mere og mere
78 Botaniske noter
79 URTekalenderen

(32) 2008:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Anne-Marie Bürger, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg og Irina Goldberg Årets fund 2007
21 Hans Wernberg Fejring af Linnés 300 års dag
22 Jens-Kjeld Jensen, Dánial Jespersen og Annleyg Patursson Hjortetunge – en ny færøsk bregne
24 Hans Nielsen Invasive arter som Kæmpe-Bjørnekloen skal udryddes
26 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for 2007
29 Henrik Tranberg Planer for Natura 2000-områderne
30 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VII
39 Søren Grøntved Christiansen Knudshoved Odde – mere end klokkefrøer
45 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Nordic Lichen Flora, Vol. 3
46 Poul Møller Pedersen Boganmeldelse – Botanikkens historie i Norge
47 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – skove på Røjlehalvøen; Brændeådalen; Sønderby Klint
48 URTekalenderen

(31) 2007:4 December
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
134 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Røg og damp – botaniske nydelsesmidler
144 Kaj Sand-Jensen Essay: Skattejagt i baghaven
146 Nicklas Eugene Flindt Ibsen, Charlotte Nielsen og Johannes Kollmann Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo – et forsøg i Salpetermosen ved Hillerød
153 Henning Adsersen Hemikryptofytter og versefødder . . . i anledning af et hundredårsjubilæum – eller til Raunkiærs ihukommelse
157 Botaniske noter
158 Camilla Sønderberg Brok og Klaus Andersen Ung botanik på Møn
161 Sten Moeslund Boganmeldelse – The bee orchids of Europe
162 URTekalenderen

(31) 2007:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
98 Bernt Løjtnant, Bo K. Stephensen og Henrik Tranberg Vår-Brunrod: om udbredelse og anvendelse
104 Kaj Sand-Jensen Essay: Ny natur på vej?
106 Niels Faurholt og Hans Hinke Rundlobet Bjørneklo i København – men hvor længe?
109 Botaniske noter
110 Ib Friis, Henning Adsersen, Jørgen Rabøl og Ole B. Lyshede Fugleklo-Bukkehorn i Danmark
114 Jørgen Frandsen Snapseurten: Kræge
115 Bernt Løjtnant Gamle varieteter som levende fortidsminder
120 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2007
122 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Arktisk Station 1906-2006
123 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Anholts Flora
124 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Danmarks halvgræsser
125 Kristian H. Kjeldsen Bryologkredsens forårsekskursion 2007: Beretning og atlasprojektet Skånes Mosser
129 URTekalenderen

(31) 2007:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
62 Kaj Sand-Jensen Essay: Rariteter – hvorfor drages vi af det sjældne?
64 Ditte Marie Mikkelsen Havisens alger
67 Botaniske noter
68 Signe Normand, Rasmus Fuglsang Frederiksen, Peter Wind og Thomas Retsloff Krum Star genfundet i Danmark
72 Peter Leth og Hans Guldager Christiansen Overvågning af Salep-Gøgeurt i Vestsjælland
79 Ole B. Lyshede og Peter Wind Endnu et måltid med mere botanik
80 Anna Bodil Hald Hvordan fremmer vi alsidig natur på en almindelig eng?
86 Jørgen Frandsen Snapseurten: Kristtorn
87 Nyt fra foreningen
90 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Jægerspris Nordskov, Monnet, Vestfynske Alper, Langeland
92 URTekalenderen

(31) 2007:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Sven-Erik Sandermann Olsen Omkring Linnés system og den bevidste binære nomenklaturs fødsel
10 Anne-Marie Bürger, Birte Hansen, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg og Irina Goldberg Årets fund 2006
26 Mikael Landt Feltbotanisk Klub 25 år
31 Ole B. Lyshede og Peter Wind Et måltid med megen botanik
32 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for året 2006
36 Ole Seberg og Signe Frederiksen Hvorfor ændres klassifikationer?
46 Ole B. Lyshede og Niels Faurholdt Rudefamilien, Rutaceae, ved Middelhavet og på De Kanariske Øer
52 Gert Steen Mogensen Boganmeldelse – Nationalnycklen till Sveriges flora og fauna. Bladmosser: Sköldmosse og Blåmosser
53 Steen Allerup Boganmeldelse – Mikroskopi i Biologi
55 URTekalenderen

(30) 2006:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
118 Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne
126 Kaj Sand-Jensen Essay: Mere natur i fremtidens storkommuner
128 Carsten Hunding og Irina Goldberg Jagten på de genstridige fjer
134 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Skæv botanik
142 Botaniske noter
143 Jørgen Frandsen Snapseurten: Enebær
144 Ulla Vibeke Hjuler Naturhistorisk guide
145 Nyt fra foreningen
146 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Enebærodde, Rødme Svinehaver, Jordløse Bakker, Tarup-Davinde
148 URTekalenderen

(30) 2006:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
78 Irina Goldberg, Tina Risgaard Knudsen, Roar Skovlund Poulsen og Torben Ebbensgaard Status for Blank Seglmos i Danmark
85 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2006
88 Johannes Kollmann, Kristine K. Rasmussen, Agnieszka Lewandowska og Agata Wyszogrodzka Invasion af haveplanter i en bynær mose – Gammelmosen i Gentofte
94 Peter Wind Status for Sump-Viol
98 Kaj Sand-Jensen Essay: Fra Peder Kylling til Eugenius Warming
100 Sven-Erik Sandermann Olsen Glimt fra forne ekskursioner, og lidt om botaniske ekskursioner i almindelighed
105 Peter Wind Boganmeldelse – Dansk flora
109 Nyt fra foreningen
110 Bent Vestergaard Petersen Ekskursionsberetning – Holme Å
110 Rasmus Fuglsang Ekskursionsberetning – Møn
113 URTekalenderen

(30) 2006:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
42 Søren Grøntved Christiansen Den 3. redaktør
44 Ole B. Lyshede og Gunnar Rylander Hansen Sukkersøde planter
55 Jørgen Stoltz En blomstrende mulighed for naturen i sommerhusområderne
58 Botaniske noter
59 Hans Wernberg Fingerbøl: Smuk, dødelig og uundværlig
62 Poul Møller Pedersen Brunalgen Kuckuckia spinosa i Danmark
64 Søren Grøntved Christiansen DBF udfører aktiv naturpleje
65 Camilla S. Brok og Signe Nepper Larsen Hammer Bakker – foreningens naturperle
70 Nyt fra foreningen
71 Bent Vestergaard Petersen Ekskursionsreferat – Blåbjerg Plantage og Gammelgab
72 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Norsk lavflora
URTekalenderen

(30) 2006:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Sten Moeslund Den 2. redaktør
4 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2005
18 Henning Adsersen Essay: Tværfaglighed er en god ting
19 Botaniske noter
20 Elisabeth Wullfeld Den levende grusgrav
24 Niels Faurholdt og Hans Hinke Hold øje med Strand-Gulerod
26 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for året 2005
29 Carlos Hernández Noter om Pilcomayo-Gåsefod og Stilkblomstret Gåsefod
32 Jørgen Frandsen Snapseurten: Kvan
33 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Skeletter i skabet, EF’s habitatdirektiv og dansk naturforvaltning
35 URTekalenderen
(29) 2005:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
122 Peter Wind, Jimmy Lassen og Peter Mortensen Stilk-Månerude og Almindelig Ulvefod fundet på Eskebjerg Vesterlyng
126 René S. Larsen, Pat Wolseley og Ulrik Søchting Biomonitering med laver på kviste i kvælstofbelastede områder
130 Kaj Sand-Jensen Essay: Ny biologi i ny natur?
132 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Stærk botanik – om det der bider på tungen
139 Jørgen Frandsen Snapseurten: Feber-Nellikerod
140 Botaniske noter
141 Henriette Bjerregaard Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus) genfundet på to lokaliteter i Århus Amt
145 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2005
147 Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Sydøstjylland, Hindsholm, Røjle Klint, Svanninge Bakker, Snarup Mose
150 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Mit studium i naturhistorie og geografi 1952-1959 på Københavns Universitet
151 URTekalenderen

(29) 2005:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
90 Camilla Sønderberg Brok Min grønne plet – Ordrup Næs
96 Kaj Sand-Jensen Essay: Hvorfor skrev man det ikke ned?
98 Mette Risager Kriterier for vurdering af gunstig bevaringsstatus på højmoser
100 Mette Risager Respons på artikel i URT 29:2: Status for danske Højmoser
102 Botaniske noter
103 Jørgen Frandsen Snapseurten: Almindelig Agermåne
104 Anna Bodil Hald Natur- eller kulturhensyn i vårområder – når gamle kort bruges i naturforvaltningen
110 Mads Solgård Thomsen, Dorte Krause-Jensen, Thomas Wernberg, Peter Stæhr og Nils Risgård-Petersen Fremmede tangarter i Danmark: Hvilke, hvornår og hvor udbredte?
116 Aage Pedersen Boganmeldelse – Træer og buske i Danmark
117 URTekalenderen

(29) 2005:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
50 Anette Grøngaard Gylden, Birte Hansen og Rasmus Ejrnæs Status for Danmarks højmoser
55 Kaj Sand-Jensen Essay: Man modtager ikke åbenbaringer – om plantesamfund
57 Mette Maj Norddahl Kirsch En fælles overvågning af biodiversiteten i Europas skove
62 Uffe N. Nielsen Status over udbredelse af Vandranke (Luronium natans) i Danmark
65 Kaj Sand-Jensen, Thomas Binzer, Ole Pedersen og Jens Borum Tvepibet lobelie – særegen og fascinerende
71 Nyt fra foreningen
72 Ruth Nielsen og Lisbeth Mathiesen Dusktang, en ny og spændende rødalge i danske farvande
78 Connie Asmussen Boganmeldelse – Den Nye Nordiske Flora
80 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Danmarks Svampe
82 Debat vedr. Atlas Flora Danica
84 URTekalenderen

(29) 2005:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2004
15 Kaj Sand-Jensen Essay: Med ridder-gøgeurt, flueblomst og Jesus på Øland
16 Bent Vestergaard Petersen og Jesper Høyer-Nielsen Ophrys apifera – nu i Danmark
20 Jan Kjærgaard ”Dværgblåbær” (Vaccinium myrtillus L. var. nana) – en ny variant af blåbær fra Midtjylland
22 Martin Vestergaard Digital fotografering af blomster
24 URTs fotokonkurrence
26 Niels Faurholt og Henrik Tranberg Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) – en sydøstdansk skovplante
37 Per Hartvig Atlas Flora Danica – årsrapport 2004
40 Bent Vestergaard Petersen, Finn Skovgaard og Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Vejle Fjord, Skærsø, Østfyns Storebæltskyst, Holeskov
42 Botaniske noter
43 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Nåleskovens velsignelser og forbandelser
43 Botaniske noter
44 URTekalenderen

(29) 2005: Temanummer om høenge i Danmark
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Hans Henrik Christensen og Poul Møller Pedersen Forord
3 Henrik Jørgensen Høenge i Danmark – en oversigt
8 Signe Nepper Larsen Engens planter
12 Niels ”Åmand” Johansson Dansen på engen
14 Henrik Jørgensen Naturgenoprettede høenge i Danmark
18 Henrik Jørgensen Danske høenge amt for amt
24 Henrik Jørgensen Nydam i Gribskov – en genskabt høeng
34 Michael Stoltze Sommerfugle på skovengen
36 Sten Moeslund og Henrik Jørgensen Det gamle redskab får nyt liv
44 Henrik Jørgensen og Troels Karlog Maskinel drift af høenge
49 Henrik Jørgensen Høets anvendelse
52 Flemming Rune Høengenes historiske betydning i Gribskov
57 Søren Ferdinand Hansen og Thomas Vikstrøm Høengene og fuglene
60 Høslætkursus
61 Henrik Jørgensen Essay: Med Bazooka på engen

(28) 2004:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
114 Ole B. Lyshede, Gunnar Rylander Hansen og Camilla Sønderberg Brok Julens krydderier
122 Louise C. Andreasen og Anders Michelsen Optager hedeplanter kvælstof om vinteren, og vokser de?
126 Else Østergaard Andersen og Isabel Calabuig GBIF – biodiversitetens virtuelle værktøj
132 Per Hartvig Svar fra Botanisk Forenings bestyrelse til GBIFs opfordring
134 Ole B. Lyshede og Niels Faurholdt Slangerod (Aristolochia) i Europa
140 Inge Lise Møller Jensen og Inge Nagstrup Lyng-Silke går amok på vestjysk hede
143 Nyt fra foreningen
144 Niels Faurholdt, Henrik Ærenlund Pedersen og Jens Chr. Schou Anfred Pedersen 14. januar 1920 – 13. maj 2004
145 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Højstrup øvelsesterræn, Ærø
146 Jørgen Jensen Boganmeldelse – Flora Nordica, General Volume
148 URTekalenderen

(28) 2004:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
79 Charlotte Nielsen, W. Barend de Voogd, Hans Peter Ravn og Meindert D. De Jong Kæmpe-Bjørneklos naturlige fjender – potentielle organismer til bekæmpelse?
83 Peter Wind Den danske Rødliste
90 Botaniske noter
91 Carsten Koch Nigritella – Gymnigritella – Gymnadenia – en sjælden orkide i Lappland
96 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede Frugters sten og kerner
101 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2004
104 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Laver i Tisvilde Hegn
105 Poul Møller Pedersen Boganmeldelse – Ferskvandsøkologi
106 Ny version af Dansk Botanisk Forenings hjemmeside
107 Camilla Sønderberg Brok Årets inventeringsuge med Atlas Flora Danica
108 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Purreskov, skove ved Trelde Næs
109 URTekalenderen

(28) 2004:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
38 Søren Grøntved Christiansen og Niels Faurholdt Krat-Vikke – en lyselskende skovplante
45 Botaniske noter
46 Niels Agerbirk, Caroline Müller og Ute Wittstock Korsblomstrede planters kemiske forsvar – og planteæderes tilpasninger
52 Botaniske noter
53 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VI
61 Sten Moeslund Boganmeldelser – Nordiske skærmplanter
61 Sten Moeslund Boganmeldelser – Feldführer die türkischen Orchideen
62 Nyt fra foreningen
64 Anna Bodil Hald En økologisk botaniker-vinkel på forvaltning for engfugle
72 URTekalenderen

(28) 2004:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2003
16 Sten Moeslund Langakset Trådspore – om blomstringsfrekvens og populationsstørrelse
19 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, V
26 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for 2003
29 Finn Skovgaard Boganmeldelse – Floraen i Skåne. Vegetation och utflyktsmål
30 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Torup Krat, Fjordmarken ved Hofmansgave
31 Martin Vestergaard Urt eller fisk – en konkurrence
32 URTekalenderen
(27) 2003:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
110 Dansk Botanisk Forenings Forlag
111 Peter Wind Historien om en kanarisk orkidé – et rigtigt juleeventyr
114 Louise Lyng Bojesen og Signe Nepper Larsen Perspektiver for den danske floras beskyttelse
118 Ole Pedersen og Klaus Peter Brodersen Fantastiske undervandslandskaber i arktiske søer
123 Kjeld Præstegaard Allelopati hos Knoldet Brunrod?
126 Ole B. Lyshede og Gunnar Rylander Hansen Julens nødder – botanisk set
131 Stine Cortsen og Anna Bodil Hald Erfaringer fra et årestaureringsprojekt
136 Louise Lyng Bojesen Boganmeldelse – Blomster i Bornholms natur
137 Knud Johnsen Inventeringsuge 2003 i Nordjylland
140 URTekalenderen

(27) 2003:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
78 Niels Agerbirk, Jens Kvist Nielsen og Marian Ørgaard Jordlopper som botanikere
83 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden 2003
85 Jesper Ratjen Botaniske noter. Genbesøg på en vestjysk AFD-lokalitet
86 Jette Raal Hansen og Ole Bennike Subfossilt fund af Spæd Najade fra Danmark
88 Ulrikke Schaffalitzky de Muckadell og Susanne Gregersen Fra mark til overdrev
92 Gry Bastholm og Peter Wind Bryologkredsens IIs forårsekskursion til Bornholm
96 Botaniske noter
97 Gertt Steen Mogensen Boganmeldelse – Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts
98 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Landbrugets Kulturplanter
99 Louise Lyng Bojesen Bogomtale – Karsporeplanter I Nordvestjylland
100 Nyt fra Foreningen
102 Henrik Tranberg og Mikael Landt Ekskursionsberetninger – Helnæs, Nørrestrand, Vestamager, Enemærket ved Brunshuse, Ålebæk ved Gyldensten
105 URTekelanderen

(27) 2003:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
42 Indbydelse til seminar om dansk florabeskyttelse
43 Hans Henrik Bruun, Marianne Erneberg og Hans Peter Ravn Kæmpe-Bjørnekloens indvandringshistorie i Danmark
50 Niels Faurholdt Endnu en bjørneklo gæster Danmark
54 Peter Mølgaard Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo – erfaringer og visioner
57 Jørgen Kristiansen Søbrombær – en truet blågrønalge i Hampen Sø, Midtjylland
60 Botaniske noter
61 Kirsten Tind Min grønne plet – Gentofte Sø og Brobæk Mose
66 Sanne Johansson, Stig Rønhede og Ulrik Søchting Når blade bliver habitater – en økologisk niche for specialiserede tropiske laver
70 Kristian Søgaard Jensen, Hans Wernberg og Morten Bach Jørgensen Udvalget for bevaringsværdige lokaliteter
72 Sten Moeslund Bogomtale – Die Orchideen der Türkei; Die Orchideen von Rhodos und Karpathos
73 URTekalenderen

(27) 2003:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Guld og grønne skove
3 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2002
16 Bent Aaby Det fede landskab og naturen
20 Morten Jørgensen Naturplaner for landbrug
22 Niels Faurholdt og Ole B. Lyshede Cistus – et spændende indslag i den mediterrane flora
29 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for 2002
32 Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek 250 år
37 URTekalenderen

(26) 2002:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
122 Kaj Sand-Jensen og Dean Jacobsen Kan planter skjule sig for græssende dyr under vand?
128 Aase Kristiansen Min grønne plet – Havet omkring Hirsholmene
134 Søren Grøntved Christiansen Knælæbe – sneglenes foretrukne spise
138 Niels Faurholdt Hjorterod – forekomst og status i Danmark
147 Nyt fra foreningen
148 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning – Øland
149 Poul Rafner og Henrik Tranberg Fjordens dag 8. september 2002
150 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning (svampe) – Cottageparken og Jægersborg Dyrehave
152 URTekalenderen

(26) 2002:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
82 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, IV
87 Martin Vestergaard Min grønne plet – Stejlebanke er et dejligt sted
90 Ole B. Lyshede Vandstjerne – lidt biologi
94 Olof Ryding Eksotiske frugter hos de sydøstasiatiske købmænd i København
102 Bent Vestergaard Petersen AFD-tur til Stenderup-skovene
103 Annemarie Mogensen Ugebrev fra en amatørbotaniker
106 Jesper Ratjen På AFD-inventering med ”Brande-banden”
107 Botaniske noter
108 Peter Wind Ekskursionsberetning – Bornholm
111 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag i Norden
113 Henrik Tranberg, Poul Rafner, Toni Reese Næsborg, Signe Nepper Larsen og Torkil Bruun Ekskursionsberetninger – skove ved Odense Universitet, Mullerup Skov, Helnæs Made, Feddet ved Å, Lyngby Åmose, Henninge Nor
116 URTekalenderen

(26) 2002:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
50 John Brandbyge Hvid Sækspore genfundet i Århus Amt
53 Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs Forstår vi de lysåbne naturtyper rigtigt?
59 Sabine Karg Arkæobotanik
62 Torben Bramming Jørgensen Fund af Kortskaftet Skeblad i Fussing Sø august 2000
64 Signe Nepper Larsen Internordisk botanik
66 T. Henrik Petersen Det biologiske rejsehold
70 Nyt fra Foreningen
72 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning – Bernstorff Slotspark
72 Botanik siden sidst
73 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Det grønne Grønland
75 URTekalenderen

(26) 2002:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2001
16 Ole B. Lyshede Min grønne plet – Alle Danmarks anemoner på samme lokalitet
20 Per Hartvig Atlas Flora Danica – statusrapport for 2001
23 Pernille Lærkedal Sørensen Naturområder til salg?
24 Ruth Nielsen Ilanddrevne havalger
28 Henrik Tranberg og Niels Faurholdt Strand-Loppeurt i Danmark – status, økologi og pleje
38 Vibeke Duun Andersen og Per Hartvig Skorem genfundet i Danmark
40 Botanik siden sidst
41 Peter Wind Boganmeldelse – Gyldendals farveflora
43 URTekalenderen

(25) 2001:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
110 Jenny Helander De nøgenfrøedes slægtskabsrelationer
119 Kristine K. Rasmussen og Johannes Kollmann Genfund af Tarmvrid-Røn
122 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, III
130 Peter Wind Min grønne plet – Eskebjerg Vesterlyng
136 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Sydfyn, Enebærodde
138 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Epifytiske mikrolaver
139 Peter Wind Boganmeldelse – Føroysk flora
140 Botanik siden sidst
141 URTekalenderen

(25) 2001:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
78 Louise Lyng Johansen Bojesen Leder: Det lysner for Danmarks Natur
79 Peter Wind og Mikael Landt Nyfund af Kamillebladet Månerude samt status for Danmarks Månerudearter
88 Erik Hammer De Vilde Blomsters dag 2001
90 Louise Lyng Johansen Bojesen og Jens Weibull Status for Pur-Havre i Danmark
94 Signe Nepper Larsen Langt ude på overdrevet….
98 Peter Wagner Martin Vahl – 250 års minnet
102 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Dansk Planteplankton, 3. udgave
102 Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Damsbo Skov, Stenderupskovene, Rødme Svinehaver, Østsjælland
104 Botanik siden sidst
105 URTekalenderen

(25) 2001:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
42 Knud Johnsen Stedbestemmelse af plantelokaliteter med GPS
46 Peter Wind Forskelligblomstret Viol i Danmark
60 Bente Jessen Graae, Pernille Bødtker Sunde og Peter Milan Petersen Fortid og flora i danske skove
67 Lars Fröberg Insamling av några umbellater för Flora Nordica
68 Vibeke Horsten Ud i naturen via www.naturnet.dk
72 URTekalenderen
75 Botanik siden sidst

(25) 2001:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen og Henrik Tranberg Årets fund 2000
14 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for 2000
17 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag 2000
18 Henrik Ærenlund Pedersen, Niels Faurholdt og Søren Grøntved Christiansen Nikkende Hullæbe – økologi og fremtidsudsigter i Danmark
28 Signe Nepper Larsen Handlingsplan for biodiversitet
31 Niels Faurholdt Boganmeldelse – Strandenge-en beskyttet naturtype
31 Niels Faurholdt Boganmeldelse – Skovbilleder fra en svunden tid
32 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Planter i vandløb-fortid, nutid og fremtid
33 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1999
34 Hans Henrik Bruun Forurening af ruderatflora
35 URTekalenderen

(24) 2000 Særnummer: Guldalderbotanik – Forskning og Folkeoplysning 1800-1850 Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ib Friis Indledning
3 Ib Friis I. Dansk botanik før guldalderen
6 Ib Friis II. At lære den danske flora at kende
12 Ib Friis III. Nye opdagelser i det fjerne
21 Ib Friis IV. J.F. Schouw – botaniker, folkeoplyser og politiker
30 Ib Friis Hvad kommer efter guldalderen?

(24) 2000:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
154 Ib Johnsen Eutrofiering – en af de største trusler mod den danske natur
157 Ditte C. Olrik og Janne Nielsen Nye nøglekarakterer for slåen og kræge
164 Louise Lyng Johansen Bojesen Min grønne plet – Åsted Ådal-et besøg værd
168 Hans Henrik Bruun Lidt om et guldaldermaleri og et historisk overdrev
172 Mikael Landt Inventeringskursus 2000 i Vesthimmerland
175 Louise Lyng Johansen Bojesen Skov og Landskabskonferencen 2000
177 Louise Lyng Johansen Bojesen Boganmeldelse – Stauder-til glæde og gavn
178 Søren Grøntved Christiansen, Ole B. Lyshede, Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Korsør-egnen, Ejby Ådal og Kyndeløse-skrænter, Lolland, Fanø, Sydvestfyn, Vestfynske Alper (svampe)
181 URTekalenderen

(24) 2000:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
118 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou Stiv Kvik (Elytrigia atherica) – og dens hybrider
128 Lone Bjørn Stagegaard Råddensig Kær – fredningen, der blev glemt?
131 Peter Wind Mangfoldigheden i den danske flora
145 Botanik siden sidst
146 Ole B. Lyshede, Henrik Tranberg, Niels Faurholdt Geels Skov, Lundeborg, Skærmplantekursus, Rügen, Lyø
148 Bognoter
149 Lisbeth Mathisen Boganmeldelse – Havets dyr og planter
150 URTekalenderen

(24) 2000:2 Maj/temanummer: Botanisk naturovervågning
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
38 Signe Nepper Larsen og Louise Lyng Johansen Tema: Botanisk naturovervågning
40 Peder Agger Naturrådets syn på naturovervågning – behov og muligheder
42 Ib Johnsen Naturovervågning – et nødvendigt element i vor naturforvaltning
44 Michael Stoltze Hvorfor er vores naturovervågning på dårlig? Og hvor skal den styrkes?
47 Claus Helweg Ovesen Skov- og Naturstyrelsens arbejde med naturovervågning
49 Henriette Bjerregaard og Knud Rasmussen Nye metoder i botanisk naturovervågning
52 Søren Grøntved Christiansen Botanisk overvågning i hovedstadsregionen
56 Gitte Olsen Folkelig naturovervågning – adopter en vild blomst
57 Peter Leth Om en regional rødliste for planter i Vestsjælland
61 Erik Vinther Registrering og overvågning af moser, strandenge m.v. i Fyns Amt
66 Peter Høgsberg og Bent Vestergaard Petersen Rødlistede planter i Vejle Amt – hvordan har den globale udvikling forløbet lokalt?
69 Mora Aronsson Floraväkteri – svensk växtövervakning
71 Armin Benzler og Rainer Droeschmeister Monitoring for Nature Conservation – Conceptions at national level
74 Henning Adsersen og Peter Vestergaard Botanisk overvågning: Formål og metoder
80 Henrik Ærenlund Pedersen Botanisk Museums samlinger og potentiale for dansk naturovervågning
82 Ulrik Søchting Laver som naturkvalitets-indikatorer
85 Jonas E. Lawesson Den nordiske opfattelse af vegetationsovervågning
88 Jonas E. Lawesson Kommer Avnbøgen
89 Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs Metoder til værdisætning og overvågning af dansk natur
92 Peter Wind Overvågning af rødlistede karplanter
96 Peter Friis Møller Overvågning af og med naturskov
99 Per Hartvig Atlas Flora Danica – et fremtidigt element i den nationale naturovervågning?
101 Niels Faurholdt Ager-Kohvede – forekomst og status i Danmark
104 Jan Vesterholt Erfaringer med folkelig overvågning af svampe
107 Henrik Tranberg Fynske vokshatte i 1990’erne
111 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Nordic Lichen Flora, Vol. 1
111 Nyt fra Foreningen
112 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning – Præstø Fed (lav og mos)
113 URTekalenderen

(24) 2000:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Ole Vestergaard og Kaj Sand-Jensen Artsrigdom i søer
10 Ole B. Lyshede, Henrik Tranberg, Bo K. Stephensen, Toni Reese Næsborg og Bent Vestergaard Petersen Årets fund 1999
21 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou Hvad er det for en Brombær?
24 Jonas Lawesson Turboveg – et nyttigt pc-program ved vegetationsanalyse
28 Erik Jensen Talrige Skov-Hullæber i Jyderupskovene
30 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status for 1999
32 URTekalenderen
(23) 1999:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
114 Dansk Botanisk Forenings hjemmeside
115 Knud Tybirk og Ditte Nan Hansen Revling i klitheden
121 Per Hartvig Atlas Flora Danica – deltag i opdateringen af Lærkespore-kortene!
124 Palle Gravesen og Klaus Lind Nyt fund af Liden Padderok i Danmark
128 Claus Baden og Anne Jind ’Stærke’ chili-sorter, der skiller mændene fra drengene – nu i Danmark
132 Botanik siden sidst
133 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, II
141 Mikael Landt Inventeringskursus 1999 i det centrale Vestjylland
143 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Danmarks Svampelokaliteter
144 Else Østergaard Andersen, Christian Lange, Søren Grøntved Christiansen, Sten Moeslund, Bo K. Stephensen, Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Hundstrup Å, Enemærket Skov (svampe), Høvblege og Mandemarke Bakker, Østrup Holme, Skuldelev Ås, Eskebjerg Vesterlyng, Munkebo
146 URTekalenderen
(23) 1999:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
78 Nekrolog (Claus Baden)
79 Henrik Ærenlund Pedersen og Niels Faurholdt Botaniske lokaliteter og de rød- og gullistede karplanter ved Møns Klint
84 Hans Henrik Bruun og Bo Fritzbøger Historiske forandringer i husdyrbruget har medført faldende artsrigdom i skove, enge og overdrev
98 Ole B. Lyshede Frøspredning hos Storkenæb
101 Jesper Ratjen Atlas Flora Danica-inventørerne kommer ud i hjørnerne
104 Nyt fra Foreningen
104 Bo K. Stephensen , Henrik Tranberg, Ole B. Lyshede, Bent Vestergaard Petersen, Henrik Tranberg Ekskursionsberetninger – Geelsskov og Hverringe, Öland, Pinddal Mose og Fåresø og Højlund Skov, Lindelse Nor og Ristinge Klint, Als og Sønderjylland
107 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag 1999
108 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Blomsternes Danmark, 2. udg.
109 URTekalenderen
(23) 1999:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
46 Kaj Sand-Jensen og Tenna Riis Vandløbene i de gode gamle dage
53 Hans Guldager Christiansen og Palle Hansen Gul Bartsie igen i Danmark
55 Ole B. Lyshede Vand og specialiserede plantecellers funktion
60 Jens-Christian Svenning Danske egekrat i et evolutionært perspektiv – et svar til Peter Wind
64 Henrik Ærenlund Pedersen Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, I
71 Nyt fra Foreningen
72 URTekalenderen
(23) 1999:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Niels Faurholdt, Marianne Helkjær og Henning Petersen Sjældne guldstjerner på kirkegårde i Storstrøms Amt
8 Jens Weibull Find purhavre til sommer!
9 Søren Grøntved Christiansen, Henrik Tranberg og Erik Hammer Årets fund 1998 – Sjælland, Fyn og Jylland
19 Gitte Petersen og Ole Seberg Molekylære data i biologisk systematik
23 Ulrik Søchting, Janne Nielsen, Ditte C. Olrik, Pernille Vesterlykke, René S. Larsen, Roar Poulsen, Orla P. Bjørneskov, Anne-Marie Bürger, Karina E. Clemmensen, Jakob Helstrup, Kim A. Kristiansen, Lone K. Rasmussen, Martin Skipper og Camilla Wamberg Lindealléen ved Sorø Søndersø – et refugium for laver
28 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou Omkring en interessant fugleklat på A.P. Møllers grund
33 Carsten Callisen Er indslæbte pileurter et problem?
34 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status 1998
36 Mikael Landt, Henrik Tranberg, Else Østergaard Andersen Ekskursionsberetninger – Flyndersø og Korshage, Fyn, Feddet ved Å, Sorte Sø
39 Botanik siden sidst
40 URTekalenderen

(22) 1998:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
102 Søren Grøntved Christiansen Orkidéer på vejkanten
104 Peter Wind Båstlund Krat – egekrat eller egeskov?
112 Thomas Vikstrøm En lille godsbaneflora
114 Anna Bodil Hald Botaniske konsekvenser af Vandmiljøplan II’s plan om våde enge
121 Ole Seberg og Gitte Petersen Biologisk systematik – en videnskab i voldsom forandring
127 Botanik siden sidst
128 Thomas Wernberg-Møller, Mads Thomsen og Peter Stæhr Invasion af Butblæret Sargassotang i Danmark – status anno 1998
132 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Politikens Store Svampebog
134 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetninger – Rådmandshaven (svampe), Enrum Skov
135 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag 1998
136 URTekalenderen

(22) 1998:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
70 Vilhelm Dalgaard Otteradet Ulvefod (Huperzia selago) i Gribskov. Del II: Vækst og formering
80 Martin Vestergaard og Jon Feilberg Debat om dansk botanisk nomenklatur
83 Kaj Sand-Jensen Planter i strøm og vind
92 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Naturens lægeplanter
93 Anfred Pedersen Boganmeldelse – Förteckning över svenska kärlväxter
94 Claus Baden Boganmeldelse – De højere planters evolution og klassifikation
95 Henrik Tranberg, Ole B. Lyshede Ekskursionsberetninger – Hindsgaul-halvøen (mosser), Margård, Engløkken v. Bogense, Bispeeng, Søllerød Naturpark, Røsnæs
97 URTekalenderen

(22) 1998:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
38 Vilhelm Dalgaard Otteradet Ulvefod (Huperzia selago) i Gribskov. Del I: Voksesteder, bestandsstørrelser og sårbarhed
48 Christian Roesdahl og Jens Christian Schou Min grønne plet – Grønnestrand-sårene heles
52 Niels Faurholdt, Henrik Ærenlund Pedersen og Søren Grøntved Christiansen Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes) – en miskendt dansk orkidé
59 Bente Jessen Graae Forskning i skovbunden – på Økologisk Afdeling, Københavns Universitet
62 Nyt fra Foreningen
62 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning – Gilbjerg Hoved
64 URTekalenderen

(22) 1998:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Kommentar
3 Jan Grundtvig Højland og Hans Erik Svart Genmodificerede planter – en trussel mod dansk natur? II: Økologisk risikovurdering
8 Bent Odgaard Lobelie-søers florahistorie
15 Niels Faurholdt Fund af Baltisk Gøgeurt i Danmark
16 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status 1997
18 Søren Grøntved Christiansen Mediterrane orkideer – en årlig tilbagevendende begivenhed
22 Signe Nepper Larsen Det grønne spor
27 Claus Baden Boganmeldelse – De højere planters evolution og klassifikation
28 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Skyddsvärda laver i sydvästra Sverige
29 Henrik Tranberg, Ole B. Lyshede Ekskursionsberetninger – Nymindegab-området, Østerø-halvøen, Hareskoven (svampe), Hedeland (mosser)
31 URTekalenderen

(21) 1997:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
106 Søren Grøntved Christiansen, Erik Hammer, Bo K. Stephensen, Toni Reese Næsborg, Henrik Tranberg Årets fund 1997 – Sjælland, Jylland og Fyn
116 Gitte Calov og Agnete Odgaard Opformering og udsåning af vilde urter
121 Per Hartvig Om udbredelseskortene i Atlas Flora Danica
124 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou En deling af nordisk Potentilla argentea L., Sølv-Potentil
132 Hans Erik Svart og Jan Grundtvig Højland Genmodificerede planter – en trussel mod dansk natur? I: Regulering og status
138 Søren Grøntved Christiansen Seks inventeringsdage i Vestjylland
140 Erik Hammer De Vilde Blomsters Dag 1997
140 Mogens Thornberg Ekskursion til Tromsø d. 19.-28. juli 1997
143 URTekalenderen

(21) 1997:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
74 Henrik Elgaard Jensen Status for Kruset Fladmos i Danmark
78 Niels Faurholdt Blåtoppet og Kantet Kohvede – historie, status og fremtid
91 Mogens Holmen Langakset Trådspore – nu også ved Gyldenstrand
93 Ulla Vogt Andersen Smukke – men farlige?
96 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Skovens dyr og planter
97 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Klassiske lægeplanter
98 Ole B. Lyshede, Mikael Landt, Ib Johnsen Ekskursionsberetninger – Asserbo (laver), Tokkekøb Hegn, Læsø, Mariebjerg Kirkegård
101 URTekalenderen

(21) 1997:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
38 Kommentar
39 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou Om vore Brombærs spredning med fugle
43 Henrik Ærenlund Pedersen En population af Gøgeurt (Dactylorhiza) artsbestemt ved isozym-elektroforese
48 Niels Faurholdt og Finn Skovgaard En interessant Mynte-hybrid
49 Sten Moeslund Boganmeldelse – Kulturlandskap och Flora på Bjärehalvön. Floran i Landskrona Kommun
50 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Træer i Nordeuropa
51 Sten Moeslund Langakset Trådspore
56 Bernt Løjtnant Simon Paullis Flora Danica 1648
59 Flemming Rune og Henrik Jørgensen Andemadsbregne (Azolla Lamarck)
66 Nyt fra Foreningen
68 URTekalenderen

(21) 1997:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
2 Redaktionen byder velkommen
3 Peter Wind Rødliste ’95
10 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status efter 1996
13 Hans Henrik Bruun Vellugtende Skabiose (Scabiosa canescens) – status i 1990’erne
21 Finn Skovgaard Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) fundet i Danmark
22 Rasmus Ejrnæs og Susanne Mark Den vilde, den tamme og den uautentiske
30 Eigil Plöger En brakmarks lyksaligheder
32 URTekalenderen

(20) 1996:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Lisbeth Hindkjær Jensen Bjerg-Rørhvene på de inddæmmede arealer på Vestamager
103 Søren Grøntved Christiansen Årets fund og iagttagelser 1996
107 Niels Faurholdt og John Holst Vore Skovliljearter – forekomst, økologi og fremtid
122 Aase Arbirk Dolomiterne 29/6 – 10/7 1996
125 Ole B. Lyshede Ekskursionsberetning – Grib Skov (svampe)
126 Hans Guldager Christiansen Nyt fund af Pukkellæbe i Vestsjællands Amt
127 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1996
Indlagt Urtekalender

(20) 1996:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Lene Düwel og Susse Wegeberg Kalkrødalgerne ved Grønlands vestlyst
74 Inge Hansen Bestøvningsbiologi hos Plettet Gøgeurt
77 Søren Grøntved Christiansen Atlasuge på Mors
80 Hildegard Mellerup Anvendelse af tang og alger
82 Jens Christian Schou Høgeurter – en ny nøgle
91 Henrik Tranberg, Sten Moeslund Ekskursionsberetninger – Romsø, Odense sygehus m. Apotekerhaven, Kyndby Bakker
93 Ole B. Lyshede Højsommerekskursion til Samsø, 26-28. juli
94 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Danmarks Skove
95 Jens Christian Schou Krum Star og Strand-Star forsvundet?
Indlagt Urtekalender

(20) 1996:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Lene Thomsen og Hanne Ankersen Fruesko (Cypripedium calceolus) er i reproduktionsbiologisk krise ved Buderupholm – men hvorfor?
40 Carlos I. Hernández Garrido En ny Gåsefod i Danmark
42 Vilhelm Dalgaard Cypres-Ulvefod (Lycopodium tristachyum) genfundet i Gribskov
46 Henrik Ærenlund Pedersen og Christian Lange Rams-Løg (Allium ursinum) – en indigen, spredningsaggressiv plante
52 Sten Moeslund Boganmeldelse – Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1995
52 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Politikens visuelle svampebog
53 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Svamperiget
54 Niels Faurholt Boganmeldelse – Rigere skov i Danmark
54 Foreningsnyt
55 Søren Hedal Vår-Brunrod – Erfaringer fra restaurering af et stendige
60 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 21. marts 1996
62 Jens Klausen, Søren Grøntved Christiansen, Ole B. Lyshede Ekskursionsberetninger – Sjællands Odde, Ryget (mosser), Rude Skov (svampe), Christiansholms Mose, Det danske Schweiz
Indlagt Urtekalender

(20) 1996:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Niels Faurholdt ”Bjergskovene” ved Rønnede
8 Sten Moeslund Botanisk Forening – et millionforetagende
12 Thomas Vikstrøm og Morten Nørholm Bræmmebreddens betydning for agerlandets vilde flora
19 Per Hartvig Atlas Flora Danica – Status efter 1995
22 Toni Reese Næsborg og Henrik Tranberg Atlas Flora Danica Rude 3324 Brunshuse – den første fynske fællesrude
29 Søren Grøntved Christiansen Ekskursionsrapport – Estland 24. juni – 2. juli 1995
Indlagt Urtekalender

(19) 1995:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
107 Peter Milan Petersen Dåvildtets indflydelse på vegetationen i Maglemose i Gribskov
112 Bernt Løjtnant, Hans Guldager Christiansen, Niels Faurholdt og Birger Prehn In situ-bevaring af levende fortidsminder
117 Niels Faurholdt Løgurt – en patient i bedring
120 Per Hartvig Figenbladet Gåsefod (Chenopodium ficifolium) – tilfældig adventiv eller arkæofyt?
123 Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruun Naturkvalitet på overdrev
129 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1995
130 Søren Grøntved Christiansen Årets fund og iagttagelser 1995
133 Peter Wind Boganmeldelse – Jenssens Ordbog for Gartnere og Botanikere, 6. udgave
134 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Europas orkidéer
Indlagt Urtekalender

(19) 1995:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
75 Henrik Tranberg Botanik og motivfilateli
78 Marianne Gert Nielsen, Jens Christian Schou og Peter Wind Rust-Skæne genfundet I Jylland
81 Torben Højsgaard Krogh Er Blå-Klokke blå?
84 Erik Wessberg og Erik Hammer Fin Bunke som ny for TBU-d. 13a
86 Jens Christian Schou og Bjarne Moeslund Noter om danske vandplanter. 4. Danske vandaks-hybrider
93 Søren Grøntved Christiansen Atlas-uge på Lolland
96 Poul Evald Hansen Brombær i Vestskoven
98 Ole B. Lyshede, Søren Grøntved Christiansen, Jens Klausen, Niels Faurholt Ekskursionsberetninger – Enrum Skov, Hvalsø-skovene, Sjællands Odde, Holtug Kridtbrud og Stevns Klint, Ulvshale
100 Jørgen Brøndum og Henrik Tranberg Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) ny for Fyn
102 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 16. marts 1995
Indlagt Urtekalender

(19) 1995:2 Maj 18 botaniske turforslag
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Det europæiske naturbeskyttelsesår 1995
36 Marianne Gert Nielsen Saltum dalene i Vendsyssel
38 Poul-Ole Jensen Trælborgdalen mellem Struer og Lemvig
40 Jann Ribergaard Hagens Møllebæk nord for Skive
42 Hans Øllgaard Birkesø-området nord for Stoholm
44 Aage Pedersen Mulbjergene i Østhimmerland
46 Bo Levesen og Marian Würtz Jensen Skærsø sydvest for Egtved
48 Bent V. Petersen Nørrestrand ved Horsens
50 Steen Rabjerg Årø Kalv i Lillebælt
52 Søren Vinding Gåsehullerne på Fanø
54 Andreas Andersen Fjordmosen og Bostemade på Als
56 Toni Reese Næsborg Jordløse Bakker på Sydvestfyn
58 Henrik Tranberg Thurø Rev nær Svendborg
60 Sten Moeslund Rusland i Nordsjælland
62 Hans Guldager Christiansen og Birger Prehn Røsnæsspidsen i Nordvestsjælland
64 Poul Evald Hansen Hedeland vest for Hedehusene
66 Niels Faurholdt Holtug Kalkbrud på Stevns
68 Henning Petersen og Marianne Helkjær Skejten på Østlolland
70 Finn Hansen Bølshavn – en bornholmsk strandeng
Indlagt Urtekalender

(19) 1995:1 Februar  Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Nanna Johansen, Mette Munk Poulsen og Ulrik Søchting Lav-vegetationen i Maglemose før og nu
7 Ole B. Lyshede En kirsebærgren om vinteren
11 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status efter 1994
15 Pia Auri Anthony Nedbrydning af stråtage – hvorfor nedbrydes nogle tage for hurtigt?
23 Henrik Baunhøj og Jens Kristian Kjærgaard Ulvefod på vejskrænter
26 Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs Beskyttede overdrev under lup
31 Ole B. Lyshede Boganmeldelse – Fredede områder i Danmark
Indlagt Urtekalender

(18) 1994:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Tage Burholt, Ole Lilleør og Bjarne Mosegaard Jepsen Vejlerne, botanisk set – en oversigt
105 Bent Vestergaard Petersen Projekt heder og overdrev
113 Klaus Lind Fra en Atlas Flora Danica-inventørs dagbog
115 Peter Wind og Jens Christian Schou Russisk Star (Carex praecox) fundet I Danmark
120 Erik Weesberg Tangurt (Bassia hirsuta) i Nordjylland og i Det fynske Øhav
122 Sten Moeslund Krat-Vikke ved Ganløse
123 Søren Grøntved Christiansen Årets fund og iagttagelser (1994)
127 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Den store nordiske flora
Indlagt Urtekalender

(18) 1994:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Niels Faurholdt og Jens Christian Schou Sump-Nælde (Urtica kioviensis) – ny art for Norden
74 Birger Prehn og Hans Guldager Christiansen Gamle kulturplanter ved de vestsjællandske landsbykirkegårde
81 Viggo Petersen Hvordan Tornblad (Ulex europaeus) kom til Danmark
83 Jesper Windeløw Vibefedt (Pinguicula vulgaris) – en kødædende plante
89 Sten Moeslund Mere om Røllike-Gyvelkvæler
90 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 3. marts 1994
91 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1994
92 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Politikens store naturbog
93 Søren Grøntved Christiansen En uge fyldt med botanik
Indlagt Urtekalender

(18) 1994:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Jens Christian Schou og Bjarne Moeslund Noter om danske vandplanter. 3. Tykskulpet Brøndkarse (Nasturtium officinale)
39 Tage Burholt, Ole Lilleør og Bjarne Mosegaard Jepsen Nye fund af ekstremrigkær i Vejlerne
43 Peter Wind Fredede arter i Danmark 8
53 Søren Grøntved Christiansen De ”skarpfinnede” Mangeløv-arter – (Dryopteris spinulosa-komplekset)
58 Morten Lange Svampenes afhængighed af træarter og jordbund
62 Alfred Hansen En nekrolog over orkidéen Skrueaks
63 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter
63 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Natur og miljø på Fyn
Indlagt Urtekalender

(18) 1994:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Jørgen Jensen Ulvefod-arterne på Vestamager
8 Niels Faurholdt Løgurt (Teucrium scordium) – status og bevaring i Danmark
17 Eiler Worsøe Vedvarighedsvisere og andre kunstord
19 Bjarne Moeslund og Jens Christian Schou Noter om danske vandplanter. 2. Vandranke (Luronium natans)
25 Per Hartvig Atlas Flora Danica – status efter anden feltsæson (1993)
30 Aktuelt
30 Niels Faurholdt En ny dansk Nælde
31 Sten Moeslund Boganmeldelse – Naturplejebogen
Indlagt Urtekalender

(17) 1993:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Bjarne Moeslund og Jens Christian Schou Noter om danske vandplanter. 1. Liden Najade (Najas flexilis) – stadig i Danmark
103 Claus Helweg Ovesen og Peter Vestergaard Vegetationstyper i Norden
110 Peter Wind Fredede arter i Danmark 7
114 Ole B. Lyshede Blæren hos Blærerod – set i scanning elektron mikroskop
118 Søren Grøntved Christiansen Årets iagttagelser i 1993
121 Søren Thorup Metoder til ukrudtsundersøgelse
125 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
127 Anfred Pedersen 50 øfloraer – og 50 i vente
128 C. Metelmann Kermesbær (Phytolacca) i Hellerup
129 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Status over den danske flora
130 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Basisbog i vegetationsøkologi
131 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Scandinavian Ferns
Indlagt Urtekalender

(17) 1993:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Ole Bennike Ny subfossil Najade-art fra Danmark
68 Ulrik Sigaard Olesen Stor Najade (Najas marina) fundet i Buresø
70 Sven Snogerup og Britt Snogerup Klippe-skræppe (Rumex bryhnii) – en overset art i Bornholms flora
73 Ole B. Lyshede Klippe-skræppe (Rumex bryhnii) registreret i Atlas-undersøgelsen
74 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 4. marts 1993
76 Carl Gustav Thøgersen Vådbundsarboretet ved Silkeborg
79 Sten Moeslund Skal Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus) forsvinde fra den danske flora
84 Peter Wind Fredede arter i Danmark 6
89 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1993
90 Niels Faurholdt En bedrøvelig dag på Møn
92 Aase Arbirk og Niels Faurholdt Mediterrane orkidéer – udveksling af viden og erfaringer
93 Hans Arne Jensen Boganmeldelse – Ordbog over danske plantenavne. Vol. 1 og 2
93 Peter Wind Boganmeldelse – De danske halvgræsser
94 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Politikens svampeguide
95 Signe Nepper Larsen Om lokalitetsoversigter og feltstationsrapporter
Indlagt Urtekalender

(17) 1993:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Ulrik Søchting Epifytter på grannåle – en overset flora i øjenhøjde
40 Henrik Ærenlund Pedersen og Anne-Mette Vire Regionalt truede planter – med Bredbægret og Baltisk Ensian som eksempler
49 Svante Malmgren Asymbiotisk frøformering i stor skala af danske orkideer?
54 Per Hartvig Dansk Botanisk Forenings fredningsudvalgs kommentar
56 Henrik Jørgensen Skov- og Naturstyrelsens kommentar
57 Ole Hamann Botanisk Haves kommentar
58 Peter Wind Fredede arter i Danmark 5
Indlagt Urtekalender

(17) 1993:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Finn Skovgaard En ny brandbæger i Danmark
5 Kai Larsen Flora Nordica
8 Per Hartvig Atlas Flora Danica – en situationsrapport (efter 1992)
10 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Hvordan bør overdrev plejes?
13 Peer Hansen, Jens Efsen Johansen og Alf Skovgaard Floristisk undersøgelse af skælbærende gulalger i Dyrehaven
19 Aase Arbirk På jagt efter nornen
21 Eric Steen Hansen Lavvækst i det højarktiske Peary Land
26 Peter Wind Fredede arter i Danmark 4
29 Aktuelt
30 Jens Christian Schou Boganmeldelse – Den Nordiska Floran
31 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Naturlokaliteter i Nord- og Vestjylland
31 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Naturen i byen-planlægning, pleje og udvikling
Indlagt Urtekalender

(16) 1992:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
107 Helge Vedel Hammer Bakker – Botanisk Forenings eget naturområde
111 Henry Nielsen og Niels Faurholdt Engelsød – en dansk epifyt
113 Poul Evald Hansen Vestskovens vådområder
119 Peter Wind Fredede arter i Danmark 3
122 Henrik Tranberg Hvad er danske skovsteppearter?
126 Søren Grøntved Christiansen og Peter Leth Skov-Kløver – ikke truet i Danmark
130 Alfred Hansen Nye fund af adventivarter og haveflygtninge
132 Søren Grøntved Christiansen Årets iagttagelser 1992
134 Per Mølgaard Boganmeldelse – Politikens Svampebog
134 Erik Vinther Boganmeldelse – Rødliste ’90
135 Signe Nepper Larsen Boganmeldelse – Danmarks naturskove
Indlagt Urtekalender

(16) 1992:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
75 Sten Moeslund Karsemosens orkidéer forsvandt
77 Henrik Tranberg Gravhøjsvegetation i Fyns Amt
84 Torben Klein Najadernes økologi belyst ved fund af planterester i danske søer
89 Peter Wind Fredede arter i Danmark 2
93 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Høenge slår man i juli
96 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
99 Anfred Pedersen Aktuelt – Stor Nælde – som ikke brænder
100 Sten Moeslund Naturbeskyttelsesloven vedtaget
100 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Furesøens plantesamfund
101 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Ø-floraer
101 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1992
102 Sten Moeslund Boganmeldelse – Ångermanlands flora
102 Hans Jørgen Degn Boganmeldelse – Hedeplejebogen
103 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Vilde blomster
103 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Søer, moser og heder registreret i Skive kommune
Indlagt Urtekalender

(16) 1992:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
43 Peter Wind Fredede arter i Danmark 1
50 Poul Evald Hansen Vestskovens flora – efter 25 år
57 Per Hartvig Atlas Flora Danica – Dansk Botanisk Forenings nye florakortlægningsprojekt
60 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 5. marts 1992
62 Anne Bülow-Olsen Konkurrence eller samliv i vegetationen?
64 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Tunøs vegetation
65 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Gotlands orkidéer
65 Åge Møller Aktuelt – Skov-Nælde
66 Jens Christian Schou Strand-Star (Carex paleacea) i Danmark
69 Bernt Løjtnant Boganmeldelse – Orkídéerne på Møns Klint
70 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Naturovervågning/90: Naturen i havet
70 Henry Nielsen Boganmeldelse – Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
71 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Gode spisesvampe, 3. udgave
Indlagt Urtekalender

(16) 1992:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Peter Leth Gravhøjsflora i Roskilde Amt
9 Peter Wind og Niels Faurholdt Fund af Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) på Sjælland
17 Per Hartvig Florakarteringsnyt 3: Prøveinventering 1991
21 Peter Wind Ekskursion til Rügen 14.6 – 16.06.1991
24 Ole B. Lyshede Silkeblomsten
29 Debat: Det er ikke frede fup!
30 Hans Øllgaard Florakarteringsnyt 4: Det er derude
31 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Danmarks sydligste Salep-Gøgeurt
31 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Ensian under Ørestaden
32 Søren Grøntved Christiansen Aktuelt – Naturen i Storstrøms Amt
33 Henry Nielsen Ny Skræppe-nøgle
33 Søren Grøntved Christiansen Register til URT 1987-1991
Indlagt Urtekalender

(15) 1991 Temanummer Temanummer: Eug. Warming og botanikken
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Ib Friis Indledning
4 Henrik Balslev Warming og den neotropiske botanik
11 Ib Friis Warmings ”Frøplanterne” – en forrygende succes
24 Kjeld Hansen E. Warming og Dansk Plantevækst
32 Bent Fredskild Warming og Grønlands planteverden – fra floristik til vegetationsstudier

(15) 1991:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
107 Niels Faurholdt og Lis Ravnsted-Larsen Stubbene – et østsjællandsk overdrev
111 Steen Allerup Planteanatomi med små midler – simple specifikke farvninger
116 Søren Thorup Harvningens indflydelse på ukrudtsfrøenes horizontale bevægelse i jorden
120 Aase Arbirk At se på mediterrane orkidéer – en livsstil
125 Alfred Hansen Er Galnebær (Atropa belladonna) spontan i Danmark?
126 Svar til ”Frede Fup”
128 Jens Christian Schou, Hanrik Tranberg, Bent Vestergaard Petersen, Åge Pedersen Florakarteringsnyt 2: Nye fund i et kendt område, 500 arter på 40 timer, Kassubisk Vikke, Minus og plus
129 Alfred Hansen Floristiske Meddelelser
132 Peter Wind Smånyt – De Vilde Blomsters Dag 1991
133 Peter Leth Smånyt – Bedrageri på Vestamager
133 Søren Grøntved Christiansen Smånyt – Opgravning opklaret
134 Peter Wind Smånyt – Nyt om Hylde-Gøgeurt på Sjælland
134 Sten Moeslund Boganmeldelse – På tur i Fynsk natur
135 Sten Moeslund Boganmeldelse – Danske storsvampe. Basidiesvampe
135 Sten Moeslund Boganmeldelse – Nordens svampe. En felthåndbog
Indlagt Urtekalender

(15) 1991:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
71 Erik Buchwald og Thomas Vikstrøm 10 års pleje af en tilgroet eng ved Gentofte Sø
80 Sten Moeslund Boganmeldelse – Svensk skorplavsflora
81 Jon Buttenschøn og Rita Merete Buttenschøn Fra agermark til overdrev
92 Ole Seberg og Bo Johansen Debat: Frede Fup
99 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 7. marts 1991
101 Jens Christian Schou Kølle-Star (Carex buxbaumii) stadig i Danmark!
103 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Jorden og os. Gyldendals Miljøleksikon
Indlagt Urtekalender

(15) 1991:2 Maj Temanr. Florakortlægning i Norden. 11 Indlæg fra Dansk Botanisk Forenings jubilæumssymposium 25.-26. maj 1990
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Bent Fredskild Grønlands Botaniske Undersøgelse
37 Kjeld Hansen Færøernes Botaniske Undersøgelse 1960-61
39 Søren Grøntved Christiansen Feltbotanisk Klubs Hede-overdrevsundersøgelse
42 Thomas Karlsson Kärtläggningen av Smålands flora
44 Per-Arne Andersson och Gunnar Weimarck Inventeringen av Skånes flora 1938-1972; utgångspunkt för fortsatta studier
46 Kjell-Arne Olsson Projekt Skånes Flora
48 Alf Oredsson Frekvensinventering i den svenska floran
50 Bengt Jonsell Flora nordica ur växtgeografisk synsvinkel
52 Karl Peter Buttler Flora mapping in West Germany
54 Per Hartvig Floradata – et databaseprogram til lagring af informationer om danske plantefund
56 Olaf G. Christiani Skov- og Naturstyrelsens naturlokalitetsregister
59 Peter Wind Dansk Botanisk Forenings jubilæumsekskursion til Allindelille Fredsskov og Ejby Ådal 16. juni 1990
60 Peter Wind Botanisk ekskursion til Gotland 25.juni – 1.juli 1990
62 Per Hartvig Florakarteringsnyt 1
64 Nyt – Planter fredes, kommunal redningsplan for orkidéer, Naturfredningsrådet
66 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Truede storsvampe i Danmark-en rødliste
67 Sten Moeslund Boganmeldelse – Mols Bjerge. En kulturlandskabs historie fra oldtid til nutid
67 Sten Moeslund Boganmeldelse – Borrelyngen på Bornholm
Indlagt Urtekalender

(15) 1991:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Leder
4 Eigil Plöger Gødskning på vedvarende græsningsarealer – en trussel
14 Ulla Pinborg Brugen af vilde danske urter
20 Eric Steen Hansen Lavfloraen ved Nuuk, Grønlands hovedstad
26 Henry Nielsen Nogle bregner fra sjællandske stendiger
30 Henry Nielsen Potentilla micrantha – endnu en forsvunden dansk planteart?
Indlagt Urtekalender

(14) 1990:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Anfred Pedersen og Jens Christian Schou Hestehov, figurer og noter
116 Søren Grøntved Christiansen, Bernt Løjtnant og Henry Nielsen Et par tilføjelser og rettelser
117 Jens Christian Schou Nordligt fund af Strand-Loppeurt
118 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
120 Niels Faurholdt og Bernt Løjtnant Interessante levende fortidsminder på Østsjælland
125 Omtale af nye publikationer
Indlagt Urtekalender

(14) 1990:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Aage Pedersen Projekt Danmarks Flora
68 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 8. marts 1990
70 Peter Wind De Vilde Blomsters Dag 1990
72 Søren Grøntved Christiansen Grenet Edderkopurt – sjælden og fredningsværdig
75 Nyt
79 Hildegard Mellerup Tangbilleder
81 Bernt Løjtnant Storblomstret Hullæbe (Epipactis leptochila) – stadig på Falster?
83 Peter Wind Hylde-Gøgeurt (Dactylorhiza sambucina) genfundet på Sjælland
89 Trine Hyllested og Kirsten R. Nielsen Urtefloraen i fem stævningsskove på Langeland
93 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Distribution of vascular plants in Denmark
93 Eiler Worsøe Boganmeldelse – Dyre-og planteliv på Sprogø
94 Boganmeldelser – Danske vandplanter, Tal om natur og miljø, Løvfrøen på Als
Indlagt Botanisk kalender

(14) 1990:2 Maj Dansk Botanisk Forening 150-års jubilæumsnummer
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Peter Vestergaard Dansk Botanisk Forening 1940-1990 – tendenser og udviklinger
18 Anne Fox Maule Flora på tryk
34 Alfred Hansen Topografisk-Botanisk Undersøgelse’s historie
38 Tyge Christensen Udforskningen af Danmarks algeflora 1940-1990
47 Henning Knudsen Udforskningen af Danmarks svampe 1940-1990
60 Ulrik Søchting og Vagn Alstrup Den danske lavforskning efter 1940
68 Gert Steen Mogensen Udforskningen af Danmarks mosser 1940-1990
77 Søren Grøntved Christiansen, Bernt Løjtnant og Henry Nielsen De danske karplanter 1940-1990
97 Per Hartvig og Peter Vestergaard Dansk Botanisk Forenings fremtid
Indlagt Urtekalender

(14) 1990:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Leder
4 Ulrik Søchting og Ib Johnsen Overvågning af de danske likénheder
9 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
13 Nyt – Bl.a. Trompetblad; fredninger
16 Henry Nielsen og Ole Seberg Tvetand og Guldnælde
24 Vald. M. Mikkelsen Borrelyngen 4
30 Sten Moeslund Boganmeldelse – In search of flowers of the Amazon forests
31 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Falsters flora
31 Boganmeldelse – På tur i Bornholms natur
Indlagt Urtekalender

(13) 1989:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Per Hartvig Ny landsdækkende kortlægning af den danske flora?
103 Søren Grøntved Christiansen Slank Blærerod – en overset art på Sjælland
106 Jørgen Bille-Hansen Forsuring og udvaskning af basekationer fra skovøkosystemer i nord- og centraleuropa i relation til luftforureningen
117 Niels Faurholdt Høje Møn – naturklenodie på skillevejen
125 Peter Vestergaard Boganmeldelse – Fredningsplanredegørelse, 1989, mål og midler (Hovedstadsrådet)
125 Hans Øllgaard Boganmeldelse – Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Coryfolii og sect. Caesii)
126 Bogomtale – Vejledning i metoder til overvågning af botaniske lokaliteter
Indlagt Botanisk kalender

(13) 1989:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Leder
68 Sten Moeslund Overvågning og pleje af Melet Kodriver (Primula farinosa) i hovedstadsregionen
81 Vald. M. Mikkelsen Borrelyngen 3
87 Ole B. Lyshede, Hans Arne Jensen og Eva Tauby Sørensen ”Projekt: Indsamling af litteratur om frømorfologi”
90 Peter Wind Ekskursion til Saltholm 17.7. 1988
91 Peter Wind En søndag på Amager
92 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 2. marts 1989
93 Hans Arne Jensen Boganmeldelse – Domestication of Plants in the Old World
94 E. Warncke Boganmeldelse – Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greeland
94 Peter Wind Boganmeldelse – Biosystematics in the Nordic Flora
95 Bogomtale – Macrofossils and their Contribution to the History of the Spermatophyte Flora in Southern Scandinavia from 13000 BP to 1536 AD
Indlagt Botanisk kalender

(13) 1989:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Leder
36 Niels Faurholdt og Bernt Løjtnant Storblomstret Hullæbe (Epipactis leptochila) – fundet på Sjælland
39 Erik Rald og David Boertmann Overdrevssvampe – en truet flora
45 Hans Øllgaard Danske Mælkebøttearter (Taraxacum spp.) knyttet til overdrev og enge
54 Søren Grøntved Christiansen Sidste nyt fra Projekt heder og overdrev
56 Vald. M. Mikkelsen Borrelyngen 2
60 Søren Thorup Ukrudt og spiredygtigt ukrudtsfrø i markjord
63 Bogomtale – Naturdagbog; Naturformidling-tag mig med
Indlagt Botanisk kalender

(13) 1989:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Leder
4 Vald. M. Mikkelsen Borrelyngen 1. En bornholmsk udmark
10 Aage Pedersen Debat: Ny undersøgelse af den danske flora?
12 Henry Nielsen En ”ny” art af græsslægten Hejre
15 Hans Møllgaard Et par feltiagttagelser omkring Ager-Kohvede (Melampyrum arvense)
17 Lisbeth Børgesen og Jette Thomsen Flora på byggegrund ved Universitetsbiblioteket 2 (UB 2)
21 Peter Wind Ekskursion til Grønland
24 Peter Vestergaard Boganmeldelse – Bornholms strandenge
25 Hans Arne Jensen Boganmeldelse – Zur Geschichte der Unkräuter Mitteleuropas
26 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Falsters Flora 6. Nogle almindelige arters variationsvidde
26 Sten Moeslund Boganmeldelse – Felthåndbog over Nordeuropas Flora
27 Bogomtale – 15 publikationer om flora, vegetation og økologi
Indlagt Botanisk kalender

(12) 1988:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Leder
100 Bent Aaby Skidendam – et eksempel på naturovervågning af højmoser
111 Nyt – Svar fra DOF; Pigæbler; Fluesvamp; Fredning på Fyn; Fredninger i Jægerspris
113 Per Mølgaard Polymorfi og plantebeskyttelse
119 Hanne Kaas, Jacob Larsen og Helge A. Thomsen Algeopblomstringen i foråret 1988
124 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
Indlagt Botanisk kalender

(12) 1988:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Leder
68 Peter Wind Fem fund af Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus)
76 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
81 Gunhild Jensen og Henry Nielsen Kermesbær
84 Søren Grøntved Christiansen De Vilde Blomsters Dag (1988)
85 Per Rasmussen og Henrik Tranberg Sump-Hullæbe på Fyn
91 Nyt – Bl.a. Ny Hullæbe; bondeoprør?; Ananassaft; Blærerod
93 Poul Møller Pedersen Boganmeldelse – Morten Wormskjold-den glemte opdagelsesrejsende
94 Johan Lange Boganmeldelse – Hvorfor hedder den det? Plantenavnenes ABC
95 Finn Skovgaard Boganmeldelse – Falsterbohalvöns flora
95 Boganmeldelse – Orchideen
Indlagt Botanisk kalender

(12) 1988:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Hans Tybjerg og Peter Wagner Botanik på Christian IV’s tid
52 Vald. M. Mikkelsen Urtevegetationen på Rejnstrup Overdrev før og nu
59 Søren Grøntved Christiansen Nyt fra Projekt heder og overdrev
61 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 10. marts 1988
62 Helge Vedel Boganmeldelse – Truede planter og dyr i Danmark-en samling rødlister
63 Søren Grøntved Christiansen Boganmeldelse – Star
Indlagt Botanisk kalender

(12) 1988:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Leder
4 Peder Lütken Floraregistrering på Bornholm
8 Søren Grøntved Christiansen Eng-Ensian i tusindvis på Vestamager
11 Inger Sørensen Hjertelæbe – en sjælden orkidé i Danmark
15 Henry Nielsen Dueurter i Danmark II. Indslæbte arter
23 Niels Faurholdt Trompetblad (Sarracenia purpurea) fundet i Danmark
25 Erik Hammer Hvidgul Skovlilie – fundet i rosenbed
27 Nyt – Naturfredningsloven; mosedefinition; Blærerod; Ny nordisk flora
29 Sten Moeslund og Søren Grøntved Christiansen Røllike-Gyvelkvæler (Orobanche purpurea) genfundet i Danmark
31 Sten Moeslund Boganmeldelse – De danske skove
31 Boganmeldelse – Skovene på Lolland og Falster før skovindfredningen
Indlagt Botanisk kalender

(11) 1987:4 Temanummer: Grønlands planteverden
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
1 Svend Funder Fra skov til tundra – glimt af bevoksningens historie
11 Bent Fredskild Botanisk udforskning i dag
19 Poul Møller Pedersen Grønlands fastsiddende alger
27 Eric Steen Hansen Grønlands laver
39 Gert Steen Mogensen Grønlands mosser
47 Henry Dissing og Morten Lange Grønlands svampe
53 Jon Feilberg Busk- og urtevegetation
70 Marianne Philipp Grønlandske blomsterplanters tilpasninger til de arktiske levevilkår
78 F.E. Eckardt Det arktiske plantedække, fotosyntetisk produktion, overlevelsesstrategi og sårbarhed
87 Poul Bjerge og søren Ødum Skovplantning og havebrug i Sydgrønland
96 Litteratur
Indlagt Botanisk kalender

(11) 1987:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Vald. M. Mikkelsen Rejnstrup Overdrev. Udnyttelse og tilgroning fra oldtid til nutid
76 Lis Ravnsted Larsen Bestandssvingninger hos Salep-Gøgeurt (Orchis morio) på en overdrevslokalitet på Samsø
79 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
83 Fredningsnyt – Vestamager
87 Kaj Juhl Madsen Gødskning af en fersk eng
94 Vagn Alstrup Lavkursus på Salten Skov 4.-6. april 1986
Indlagt Botanisk kalender

(11) 1987:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Bjarne Moeslund Vår-Kobjælde (Pulsatilla vernalis) – på vej ud af den danske flora?
42 Søren Grøntved Christiansen Projekt heder og overdrev
44 Anfred Pedersen Indvandring til pionerbuskads
54 Fredningsnyt – Kyndby; Daniagraven; Enø
55 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 26. februar 1987
57 Peter Wind Botanisk ekskursion Lolland 1.-3. august 1986
61 Johan Lange Boganmeldelse – Ville vekster til gagn og glede
62 Bent Fredskild Boganmeldelse – Analyses of Medieval Plant Remains, Textiles and Wood from Medieval Svendborg
63 Eiler Worsøe Boganmeldelse – Naturskovsarealer i Hovedstadsregionen
Indlagt Botanisk kalender

(11) 1987:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Jens Mogens Olesen og Esbern Warncke Gul Stenbræks naturhistorie
16 Grethe Wembye En fynsk sommer
18 Fotokonkurrence 1986
20 Søren Hedal Naturhistoriske minder fra en svunden tid
25 Alfred Hansen Register til URT 1985 og 1986
30 Sten Moeslund Boganmeldelse – Vegetationen i Danmarks vådområder og tørre sandede overdrev
31 Boganmeldelse – Plantufrødiligar bókmentir Føroym vidvíkjandi- frá elstu tidum til 1980
Indlagt Botanisk kalender

(10) 1986:4 November
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Bo Johansen, Hanne Rasmussen og Torben F. Andersen Symbiotisk orkidéformering
105 Finn Skovgaard Indslæbte planter i København
111 Nyt om planter – Mose-Post; Knælæbe; Sækspore
112 Fredningsnyt – bl.a. Kyndbyskrænten
114 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
118 Søren Grøntved Christiansen Ekstremrigkær – plantesamfund i tilbagegang
124 Jette Lewinsky Botanisk Museum siger tak
126 Peter Wind Botanisk ekskursion til skovene syd for Borrevejle Vig 4. maj 1986
127 Hans Øllgaard Boganmeldelse – Atlas der Brombeeren von Dänemark, Schleswig-Holstein und dem benachbarten Niedersachsen
indlagt Botanisk kalender

(10) 1986:3 September
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Leder
68 Eric Steen Hansen Søndre Strømfjord, et arktisk steppeområde
73 Svend Erik Nielsen og Frans Ulbæk Reproduktionsstrategier hos Skovsyre (Oxalis acetosella)
81 Henry Nielsen og Jakob Ugelvig Dansk Arum
86 Fredningsnyt – Vestamager; Kjellerup Sø
87 Signe Skov Andersen, Tine Skafte Nielsen, Birgitte Olsen og Stella Pedersen Skovbryn – vigtige levesteder
92 Vagn Alstrup Lavkursus på Møn 29.11-1.12 1985
94 Per Hartvig Boganmeldelse – Atlas över Skånes flora
95 Sten Moeslund Boganmeldelse – Politikens florabog
Indlagt Botanisk kalender

(10) 1986:2 Maj
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Leder
36 Søren Grøntved Christiansen og Henry Nielsen Projekt Heder og Overdrev
38 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
43 Anfred Pedersen Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis), pioner på ny biotop
47 Eiler Worsøe Sydøstdanske egeskove og landbruget før udskiftningen
53 Ole B. Lyshede Gypsophila pilosa – en ”fluefanger”
56 Peter Wind Botanisk ekskursion til Koldingegnen 2.-4. august 1985
60 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 27. februar 1986
62 Fotokonkurrence
63 Jan C. van Dijk Boganmeldelse – Catalogue of late- and postglacial macrofossils of Spermatophyta from Denmark, Schleswig, Scania, Halland and Blekinge dated 13,000 B.P. to 1536 A.D.
63 Bogomtale – 40 danske træer og buske-plantning, bevaring
Indlagt Botanisk kalender

(10) 1986:1 Februar
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Niels Faurholdt Knælæbe (Epipogium aphyllum) genfundet i Danmark
5 Peter Vestergaard Naturinteresser og marginaljorder
10 Helge Vedel Om fredninger, flora og færdselsslid på Anholt
15 Niels Westergaard Knudsen Plantefotografering
22 Jette Lewinsky Botanisk Museum – nu sker der noget
24 Søren Grøntved Christiansen, Kaj Juhl Madsen og Peter Wind Botanisk ekskursion til enge og overdrev på Sjælland 15. og 16. juni 1985
26 Henry Nielsen Skærmaks og Hanespore – ukrudt på vej til Danmark?
31 Eyvind Nygaard Boganmeldelse – Danmarks større nationale naturområder
31 Bogomtale – Skovdøden-en global miljøkatastrofe?
31 Bogomtale – Fortegnelse over mykologisk litterattur udgivet i Danmark, 2. oplag
Indlagt Botanisk kalender

(9) 1985:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Hans Øllgaard Hvid Sækspore (Gymnadenia albida ssp. albida) i Danmark
108 Alice Wilquin, Ella Pedersen og Bente Munk Primær succession i grusgrave
112 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
117 Bjarne Moeslund Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) i Østhimmerland
123 Peter Wind Ekskursion til Falster 12. maj 1985
125 Peter Vestergaard Boganmeldelse – Heder i Århus Amt-biologiske forhold og fredningsværdier
126 Erik Vinther Boganmeldelse – Søer og moser i hovedstadsregionen omfattet af naturfredningslovens § 43
126 Sten Moeslund Boganmeldelse – Naturens grønne mad. Plantebeskrivelser og opskrifter
127 Bogomtale – Egekrat i Ringkjøbing Amt
127 Bogomtale – Forest at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past
Indlagt Botanisk kalender

(9) 1985:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Lisbeth Emsholm Moser påvirket af mennesker
71 Eigil de Neergaard Svalbard, en vegetationsmæssig forpost
75 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
78 Rødlistet – og hvad så?
80 Sten Moeslund Fredningsarbejde i amterne. Registrerings- og planlægningsrapporter
85 Bente Munk, Ella Pedersen og Alice Wilquin Vegetation i grusgrave
89 Alfred Hansen og Peter Wind Botanisk ekskursion til Vadehavet 2.-5. august 1984
94 Hans Øllgaard Boganmeldelse – Feltbotanik, dansk udgave
95 Henning Knudsen Boganmeldelse – Introduktion til svampe, 2. udgave
Indlagt Botanisk kalender

(9) 1985:2 Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Søren Grøntved Christiansen og Henry Nielsen Heder og overdrev – Truet natur
39 Karen Thingsgaard Naturfredningslovens § 43 og fredningsværdighed
41 Per Hartvig Fredningsudvalget orienterer
43 Peter Wind Skov-Viol eller Krat-Viol?
46 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
51 Søren Wium-Andersen og Sven Gravsholt Kolonisering af et tømmerdepot i Esrum Sø
54 Jørgen Bille-Hansen Kampagneår for græsningsarealer – grønne enge, men hvor længe?
58 Foreningsnyt: Generalforsamling
60 Finn Skovgaard Ekskursionsberetning – Københavnske Ruderater
62 Vagn Alstrup Lavkursus på Strødam 26.-28. oktober 1984

(9) 1985:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Leif Gyrsting og Peter Wind Skørbæk Hede – en botanisk undersøgelse
14 Jette Thomsen Plantegallen et minisamfund
20 Henry Nielsen Dueurter i Danmark – ny bestemmelsesnøgle
28 Peter Wind Ekskursionsberetning – Kalvebod Skydeterræn og Koklapperne
29 Peter Wind Ekskursionsberetning – Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage og Melby Overdrev
31 Steen Allerup Boganmeldelse – Planternes livsfunktioner, 3. udgave
Indlagt Botanisk kalender

(8) 1984:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Tyge Christensen Sargassotang, en ny algeslægt i Danmark
104 Anfred Pedersen Stor Frytle, et interessant fund fra Møn
107 Ole B. Lyshede Silke (Cuscuta), en spændende parasit
113 Anna E. Jørgensen Charlottenlund Skov – om floraen i en bynær lystskov
121 Per Mølgaard, Sven-Erik Sandermann Olsen og Peter Wind Botanisk ekskursion til Mors, Thy og Fur 5.-7. august 1983
125 Knud Ramkær Boganmeldelse – Kinabark og Kjerringrokk. Systematisk botanikk med vekt på medicinplanter (afsnittet om sporeplanter)
126 Register til Urt 1983 og 1984
Indlagt Botanisk kalender

(8) 1984:3 Temanummer: Planterne og den rekreative udnyttelse af naturen
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Kjeld Hansen Danske naturtyper – natur eller halvkultur?
70 Aksel Voigt Vegetationens tålsomhed overfor rekreativ udnyttelse, specielt tørre vegetationstyper
74 Sten Moeslund og Søren Peter Pinnerup Trusler og indgreb mod moser, heder, overdrev og strandenge i hovedstadsområdet
79 Bernt Løjtnant Nytten/nødvendigheden af plantefredninger – med de danske orchideer som eksempel
83 Niels Ehlers Koch De danske skoves anvendelse til friluftsliv
88 Elisabeth Halkier-Nielsen Køge Bugt Strandpark – et eksempel på planlagt natur
92 Søren Ødum Er der behov for naturreservater med restriktiv regulering?
95A-B Lis Ravnsted Larsen Naturvejledning – skal brugerne informeres om naturen?
95C-F Peter Vestergaard, Per Mølgaard og Jørgen Bille-Hansen Planterne og den rekreative udnyttelse af naturen. Sammendrag af diskussionen, grupperet i emner og problemstillinger
Indlagt Botanisk kalender

(8) 1984:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Annette Grenfort, Tine Skafte Nielsen, Birgitte Olsen og Stella Pedersen Agerlandets småbiotoper er også natur – om vegetation på mergelgrave
41 Betty Klug-Andersen Nektartyveri
44 Lisbeth Heerfordt Spiringsdygtige frø i tørvejord
48 Peter Ryom Almindelig Mælkebøtte
51 Vagn Alstrup og Peter Vestergaard Sølbjærg – en bevaringsværdig lokalitet på Lolland
54 Anna Bodil Hald, Per Mølgaard, Peter Milan Petersen og Sven-Erik Sandermann Olsen Botanisk ekskursion til Knudshoved Odde og moser i Suså-Vendebæk-området 18.-19. juni 1983
59 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 28. februar 1984
60 Simon Lægaard Boganmeldelse – Illustreret Flora
61 Johan Lange Boganmeldelse – Floran i Brunnby socken med Kullaberg
62 Per Mølgaard Boganmeldelse – Kinabark og Kjerringrokk. Systematisk botanikk med vekt på medicinplanter
Indlagt Botanisk kalender

(8) 1984:1 Temanummer: Forsuring
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Ny profil i Dansk Botanisk Forening
5 Sten Moeslund Kalvebod Skydeterræn – feltbotanik i et konfliktområde
9 Forsuring
10 Bent Andersen Forsuring og ferskvand
15 Knud Ramkær Forsuring og laver
21 Helge Ro-Poulsen Forsuring og markplanter
25 Lars Moseholm Forsuring og skove
30 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
Indlagt Botanisk kalender

(7) 1983:4 Tema: Vegetationen er i fare
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Claus Helweg Ovesen Vegetationen er i fare – men hvilke farer er væsentlige og hvad kan vi gøre?
104 Svend Erik Nielsen Vegetationen er i fare – brugsret til naturen og naturen til folket!
107 Karen Thingsgaard Vegetationen er i fare – men hvorfor?
110 Eyvind Nygaard Vegetationen er i fare – hvad kan den enkelte gøre?
111 Søren Peter Pinnerup Agerbrugets opportunister – ukrudtet
118 Ida Helt Poulsen Hekseringe af Elledans-Bruskhat
125 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
127 Arne Bak Boganmeldelse – Naturfredning i Danmark
Indlagt Botanisk kalender

(7) 1983:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Hans Brix og Jens Erik Lyngby Anvendelsen af Ålegræs til kortlægning af tungmetalforurening
72 Knud Ramkær Ændringer i Københavns-områdets luftforurening og lavvegetationer
80 Annelise Lindhard Vegetationen er i fare. Hvordan kan vi redde den?
85 Anfred Pedersen Spraglet flora i gamle landsbyhække
93 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
Indlagt Botanisk kalender

(7) 1983:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Else Meier Andersen, Kurt Buchmann, Steen N. Christensen, Anna Maria Fosaa, Flemming Bryde Hansen, Ingelise Lund, Marianne Munck, Torben Brogård Nielsen, Ulrik Søchting Navlelaver
42 Vagn Juhl Larsen Strandbo – en zinkplante
46 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
50 Hans Øllgaard Om Mælkebøtter
56 Jette Baagøe Botanisk Støttefond
57 Per Mølgaard og Sven-Erik Sandermann Olsen Botanisk ekskursion til Nekselø, Sejerø og Eskildsø 6.-8. august 1982
62 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 24. februar 1983
63 Søren Peter Pinnerup Boganmeldelse – Korsmos ugrasplansjer
Indlagt Botanisk kalender

(7) 1983:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Jens Christian Schou Navn Sø – en vesthimmerlandsk lobelie-sø
8 Søren Grøntved Christiansen Ny lokalitet for Langakset Trådspore og Pukkellæbe
13 Finn Bjerre Nye væksthuse i Kew
15 Sten Moeslund Rust-Skæne i Vasby mose
19 Asger Ørum-Larsen Naturformidling i botaniske haver
22 Lisbeth Emsholm og Simon Lægaard Botanisk ekskursion til Sydgrønland 19. juli – 2. august 1982
26 Per Mølgaard og Sven-Erik Sandermann Olsen Botanisk ekskursion til Als 26.-27. juni 1982
30 Ib Johnsen Boganmeldelse – Fredede områder i Danmark, 4. udgave
31 Knud Ramkær Boganmeldelse – Laver. En fälthandbok
Indlagt Botanisk kalender

(6) 1982:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Carsten Krog Vrøgum-kæret – et vestjydsk rigkær
107 Børge H. Larsen På jagt efter Blomkålsvamp – værtstræer og udbredelse i Danmark
113 Anne Bülow-Olsen Vegetationsændringer i Mols Bjerge som følge af kvæggræsning
119 Eyvind Nygaard Lokalitetsbeskrivelse af Lille Lyngby Mose
124 Marianne Philipp Boganmeldelse – Blomster og Bier
125 Register til Urt 1981 og 1982
Indlagt Botanisk kalender

(6) 1982:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Asger Ørum-Larsen Historien om Kew
72 Søren Grøntved Christiansen og Sten Moeslund Udbredelsen af ekstremrigkær, Butblomstret Siv og Sump-Hullæbe i hovedstadsregionen
76 Johan Lange Termotropisme, et led i troldeskovsproblematikken
81 Jette Thomsen Edb-litteratursøgning ved Universitetsbibliotekets 2. afdeling
85 Ruth Nielsen Ilanddrevne alger 2
91 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
93 M. Skytte Christiansen Kommentar til anmeldelse
94 Alfred Hansen Boganmeldelse – Falsters Flora. 3. Horreby Lyng
95 Hans Øllgaard Boganmeldelse – Bregner, padderokker og ulvefødder
Indlagt Botanisk kalender

(6) 1982:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Benjamin Øllgaard Ulvefods underjordiske forplantning
39 Asger Ørum-Larsen Om botaniske haver og de truede planter
44 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
49 Ruth Nielsen Ilanddrevne alger
53 Sven-Erik Sandermann Olsen og Peter Vestergaard Ekskursionsberetninger – Jægerspris Nordskov; Glænø og Holsteinborg Strandskov
56 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 25. februar 1982
57 Alfred Hansen Boganmeldelse – Svensk Botanisk Tidskrift, bind 74
59 Jørgen Kristiansen Boganmeldelse – Introduktion til alger og bakterier
60 Bent Søholm Jepsen Boganmeldelse – Danish Ecological Abstracts 1980
60 Jette Lewinsky og Ulrik Søchting Boganmeldelse – Bregner, mosser, laver
63 Peter Wagner Boganmeldelse – Træer, dansk udgave; Flora, dansk udgave
Indlagt Botanisk kalender

(6) 1982:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Jørgen Bille-Hansen og Lis Ravnsted-Larsen Moser, søer og naturfredningsloven – en ekskursionsberetning
10 Jørgen Bille-Hansen, Sten Moeslund, Leif Gyrsting, Søren Grøntved Christiansen og Lis Ravnsted-Larsen Feltbotanisk Klub
11 Signe Frederiksen Græsser, der spirer i toppen
15 Sigridur Baldursdottir, Per Lauritsen, Nina Ostenfeldt, Søren Rosendahl og Ulrik Søchting Stjerne-Rensdyrlav genfundet på Sjælland
18 Eiler Worsøe Kan egen danne rodskud?
25 Bodil Lange Levende øvelsesmateriale 2
30 Rita Buttenschøn Kommentar til anmeldelse
31 Hans Øllgaard Boganmeldelse – Stovbæk Krat ved Storåen
Indlagt Botanisk Kalender

(5) 1981:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Jens Christian Schou Indslæbt flora ved Åmølle
103 Kjeld Hansen Mere om Færøernes flora
108 Asger Ørum-Larsen Botaniske havers opgaver før og nu
112 Vagn Alstrup Hvor hurtigt vokser laverne?
116 Poul Møller Sørensen Hedens kvælstofkredsløb
125 M. Skytte Christiansen Boganmeldelse – Dansk feltflora
Indlagt Botanisk kalender

(5) 1981:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 H. Elsted Jensen Naturpark på Avedøre Holme?
72 Peter Wagner Prinsens Herbarium 2
76 Eigil Holm Lidt grønlandsk bestøvningsbiologi
78 Kjeld Hansen Lidt om Færøernes flora
85 Asger Ørum-Larsen Hvor er ældre tiders haveplanter?
87 Simon Lægaard To underarter af Vorterod i Danmark
90 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
90 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 26. februar 1981
91 Steen Allerup Boganmeldelse – Planternes livsfunktioner, 2. udgave
92 Iver Jakobsen Boganmeldelse – Økologisk køkkenhave
93 Jørgen Jensen Boganmeldelse – Mols Bjerge plejeplan
94 Morten Lange Boganmeldelse – Soppgeografi
Indlagt Botanisk kalender

(5) 1981:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Ulrich Kern-Hansen Bredvegetation og vandløbspleje
40 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Spidsbladet Vandaks – genfundet
41 Poul Møller Pedersen Mulig udnyttelse af Grønlands havalger
46 Peter Wagner Prinsens Herbarium
49 Morten Lange Hekseringe, græs og gødning
51 Palle Gravesen En botanisk lokalitetskode
56 Peter Vestergaard Skrænter, overdrev, græsland – en ekskursionsberetning
61 M. Skytte Christiansen Boganmeldelse – Introduktion til Svampe
61 Knud Ramkær Boganmeldelse – Lavflora. Norske busk- og bladlav
62 Knud Rahn Boganmeldelse – Status over den danske plante- og dyreverden
62 Bernt Løjtnant og Anfred Pedersen Boganmeldelse – Falsters Flora, 2. De fra Falster forsvundne, hjemmehørende arter
Indlagt Botanisk kalender

(5) 1981:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Knud Ramkær Botanisk måling af luftforurening
8 Knud Dahl Byggerod i Botanisk Have
10 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Truede danske planter – Storblomstret Brunelle (Prunella grandiflora)
14 Henry Dissing Uskadelige hus-svampe
16 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
18 Lene Lange Frøpatologisk Institut for Udviklingslandene
23 Jørn Bo Larsen Øjesø – en lobeliesø forsvinder
26 Gert Steen Mogensen og Peter Milan Petersen Ekskursion til Gribskov d. 18. maj 1980
29 Sven-Erik Sandermann Olsen Boganmeldelse – Folk og flora, 1-4. Dansk Etnobotanik
29 Simon Lægaard Boganmeldelse – Også for naturens skyld. Økologiske essays
30 Tyge W. Böcher Boganmeldelse – Flowers of Svalbard
30 Vagn Juhl Larsen Boganmeldelse – Anklagene mot vitenskapen
Indlagt Botanisk kalender

(4) 1980:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Erik Vinther Enge og kær – truede samfund
105 Kirsten Olrik Giftige alger
110 Anfred Pedersen Udspærret Annelgræs – en ny trafikplante
113 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
118 Bernt Løjtnant Ekskursion til Stagsrode og Munkebjerg 8. juni 1980
122 Ib Friis Boganmeldelse – Danmarks orchideer
124 Register til URT 1979 og 1980
Indlagt Botanisk kalender

(4) 1980:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Søren Peter Pinnerup Brugen af Ålegræs
73 Eiler Worsøe Stævningsdriften
79 Kirsten Tind Padderokforkim
81 Ilse Kier Spildevand – foder
89 Mogens Wellendorf Bjørneklo
91 Eigil Holm Imødegåelse af en anmeldelse
92 Hans Heidemann Lassen Boganmeldelse – Vandhuller i Vejle kommune
93 Simon Lægaard Boganmeldelse – Evolution
93 Bernt Løjtnant Boganmeldelse – Truede dyr og planter i Danmark og Norden
94 Henning Knudsen Boganmeldelse – Forbyd hallucinogener? Forbyd naturen at gro!
94 Sven-Erik Sandermann Olsen Boganmeldelse – Forbyd hallucinogener? Forbyd naturen at gro!
95 Eiler Worsøe Boganmeldelse – Alta-Kautokeino vassdraget
Indlagt Botanisk kalender

(4) 1980:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Kresten Ole Kusk Olieforurening
42 Mogens Wellendorf Hvordan beskrive en lugt?
44 Søren Peter Pinnerup Ålegræs – levende kystsikring
52 Svend Th. Andersen Bøgen
53 Anfred Pedersen Brombær på Ulvshale
58 Finn Skovgaard Ekskursion til ruderatlokaliteter i Københavnsområdet
61 Morten Lange Boganmeldelse – Danske planter. Til mad, drikke og helse
61 Eiler Worsøe Boganmeldelse – Vilde planter. Fotoflora i farver
62 Henning S. Heide-Jørgensen Boganmeldelse – Insektædende planter. Med forslag til ekskursion og forsøg
63 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 21. februar 1980
Indlagt Botanisk kalender

(4) 1980:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Vagn Juhl Larsen Tungmetaller som miljøgifte
9 Peter Vestergaard Tangurt – en opportunist
15 Eiler Worsøe Ved du noget om jyske egekrat?
16 Flemming Thorning-Lund og Bernt Løjtnant Kystudrykning
22 Eigil Holm Bøgens vandring
24 Palle Gravesen, Peter Vestergaard og Sven-Erik Sandermann Olsen Ekskursion til Sydvestjylland 17.-19. august 1979
29 Henry Dissing Mykologisk Kongres 1979
30 Knud Jakobsen Boganmeldelse – Naturfredningssagens historie i Danmark
31 Foreningsnyt – Ekstraordinær generalforsamling d. 6. december 1979
Indlagt Botanisk kalender

(3) 1979:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Knud Ramkær Elmesyge – status september 1979
104 Morten Søndergaard Næringsfattige søer – Vandplanternes primærproduktion og tilpasning
110 Ole B. Lyshede og Steen Allerup Planteanatomi med små midler. 2. Permanente præparater
113 Jette Baagøe Kurven – et sammensat problem
118 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Truede danske planter – Blå Iris (Iris spuria)
122 Alfred Hansen Floristiske meddelelser
125 Palle Gravesen og Peter Vestergaard Ekskursion til Stevns 27. maj 1979
127 Ib Johnsen Boganmeldelse – Miljøleksikon
127 J. Nilaus Jensen Boganmeldelse – Cryptocoryner
Indlagt Botanisk kalender

(3) 1979:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Jens Thormann Plante-sol-eksem
72 Per Mølgaard Mælkebøtter i græs
77 Eigil Holm og Karsten Laursen Fuglebestøvning i Danmark?
78 Henry Dissing Svampe – indsamling, bestemmelse og opbevaring
84 Alfred Hansen Nye floristiske fund og iagttagelser
87 Vibeke Holter Stor Nælde – en nitratplante?
89 Peter Vestergaard og Sven-Erik Sandermann Olsen Ekskursion til Møn 17. og 18. juni 1978
92 Ole Høst Protest mod anmeldelse
92 Jon Feilberg Boganmeldelse – Grønlands Flora, 3. reviderede udgave
93 Signe Frederiksen Boganmeldelse – Falsters flora. 1. Adventive, ikke naturaliserede græsser
94 Ib Friis Boganmeldelse – Norsk Flora. Illustrasjonsbind
95 Foreningsnyt
Indlagt Botanisk kalender

(3) 1979:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Steen Allerup og Ole B. Lyshede Planteanatomi med små midler. 1. Frihåndssnit
39 Steen Ousted Hjertelæbe
41 Jes Philipsen Schmidt Hvordan får jeg en lokalitet fredet?
45 Bernt Løjtnant Europa-år for naturbevarelse
46 Bodil Lange, Lene Lange og Morten Lange Algesvampe efterlyses: Physoderma og Synchytrium
48 Eric Steen Hansen, Sune Holt, Bodil Jacobsen, Lars Normann Jørgensen og Henrik Østrup Laver i Asserbo
52 Arne Jensen Vade og marsk – III
56 Alfred Hansen Nye floristiske fund og iagttagelser
59 Peter Vestergaard og Sven-Erik Sandermann Olsen Ekskursion til skove ved Isefjorden 21. maj 1978
60 Bernt Løjtnant Boganmeldelse – Planter og tradisjon
61 Sven-Erik Sandermann Olsen Boganmeldelse – Folk og Flora. Dansk Etnobotanik 1
61 Esbern Warncke Boganmeldelse – Tropiske og subtropiske frugter og grøntsager
62 Ulrik Søchting Boganmeldelse – Fortegnelse over laver angivet for Danmark med litteraturhenvisninger
63 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 22. februar 1979
Indlagt Botanisk kalender

(3) 1979:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Hans-Henrik Schierup Tagrør – en kosmopolit
8 Bodil Lange Levende øvelsesmateriale
12 Jørgen Sømod Sukkerrør på en mønt
13 J. Nilaus Jensen Botanisk Have
16 Eiler Worsøe Ekstremrigkær – Markmose Bro
21 Arne Jensen Vade og marsk – II
25 A. Yde Andersen Efterlysning: Elmesygen
26 Peder Lütken Ekskursion til Bornholm 4.-6. august 1978
29 Henry Dissing Mykologisk Kongres 1978
30 Kai Larsen Boganmeldelse – Flowering plants of the World
30 Grethe Jørgensen Boganmeldelse – Atlas of airborne pollen grains and spores in northern Europa
31 Marianne Philipp Boganmeldelse – Blomsterbiologi
31 Henning Knudsen Boganmeldelse – Soppøkologi
Indlagt Botanisk kalender

(2) 1978:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Eigil Holm Regnbueplanten
103 Eric Steen Hansen og Knud Ramkær Laver – indsamling og opbevaring
107 Bertel Hansen Botaniske perler
111 Henry Dissing Elmesyge i Danmark
113 Arne Jensen Vade og marsk – I
119 Suzanne Gravesen Svampeallergier – findes de?
122 Palle Gravesen Hartmans Star
123 Evald Larsen Boganmeldelse – Östergötlands flora
123 Erik Bille Hansen Boganmeldelse – Cellen. Struktur og funksjon
124 Register til URT 1977 og 1978
Indlagt Botanisk kalender

(2) 1978:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Tove Hylgård Klitter og turisme
72 Aase Kristiansen Havalger – indsamling og presning
78 Henning Adsersen Mere om danske på Galapagos
85 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Truede danske planter – Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus)
89 Anni Jensen og Iver Jakobsen Nyttige svampe – VA-mykorrhiza – betydning i natur og landbrug
94 Per Hartvig Boganmeldelse – Danske starer
94 Palle Gravesen Boganmeldelse – Grærup Langsø – en perle i den vestjyske naturpark
95 Jette Lewinsky, Øjvind Moestrup og Ulrik Søchting Boganmeldelse – Flora i farver. 2. Sporeplanter
Indlagt Botanisk kalender

(2) 1978:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
35 Knud Jakobsen Herbariet – karplanter og mosser
42 Henry Dissing Stenalder-Støvbolde!
44 Evald Larsen Kommentar
45 Johan Lange Ør – Vass – Lyng. Terræn- og plantenavne
51 Kjeld Hansen Heden
56 Alfred Hansen Nyt om floraen på Anholt
59 Alfred Hansen Boganmeldelse – Foreløbig status over den danske flora
60 Birgit Degerbøl Boganmeldelse – Biologisk bekæmpelse af skadedyr
61 Henning Knudsen Boganmeldelse – Min første naturbog, bind 6-8
62 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 23. februar 1978
Indlagt Botanisk kalender

(2) 1978:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Om URT
4 Ole B. Lyshede Enebærodden
8 Steen Allerup Om græsblade
12 Henning Adsersen Danske på Galapagos
18 Henrik Nielsen Indtryk fra Israel
21 Esbern Warncke Kildeområder i økologisk belysning
26 Boganmeldelse – Svampe i naturen
26 Boganmeldelse – Simuleret planteproduktion
27 Olaf Olsen Boganmeldelse – Træer i Nordeuropa
29 Kogle-Skivesvamp – resultatet af en efterlysning
30 Henry Dissing Mykologisk Kongres 1977
Indlagt Botanisk kalender

(1) 1977:4
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
99 Peter Wagner Flora Danica – en europæisk billedflora
105 Bernt Løjtnant og Eiler Worsøe Truede danske planter – Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus)
108 Jes Philipsen Schmidt Bevoksningen på jernbanedæmninger
113 Mogens Wellendorg Offentligt Botanisk Museum
113 Bertel Hansen og Carlo Hansen . . . .Så snart vi får råd!
118 Eiler Worsøe Købelev Skov – en lollandsk gærdselsskov
122 Henning Knudsen Ekskursion til lokaliteter på Midtsjælland 15. maj 1977
122 Henning Knudsen Ekskursion til Thy 5.-7. august 1977
124 Alfred Hansen Nye floristiske fund og iagttagelser
126 Peter Wagner Boganmeldelse – Træer og buske omkring Middelhavet
126 Mogens Køie Boganmeldelse – Plantesamfund. 20 plantebiotoper fra havstrand til højfjeld
Indlagt Botanisk kalender

(1) 1977:3
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
67 Ulrik Søchting Laver – biologiske indikatorer for luftforurening
72 Bernt Løjtnant Truede danske planter – Bakke-Gøgeurt (Orchis ustulata)
74 Alfred Hansen Hvad hedder ”imortellen”?
75 Palle Gravesen Marina ved Tryggevælde Å – ej blot til lyst!
78 H. Elsted Jensen En tabt botanisk lokalitet – eller en ny? Avedøre Holme
82 Ole Stig Jakobsen Ferskvandsbiologisk Laboratorium
85 Jóhannes Jóhansen Arabis alpina – genfundet på Færøerne
86 Hvad er SEM?
87 Alfred Hansen Nye bidrag til Læsø’s flora
89 Anfred Pedersen Tue-Siv i fremrykning
91 Jette Baagøe Boganmeldelse – Nordens orkideer
91 Poul Møller Pedersen Boganmeldelse – Norsk algeflora
92 Anfred Pedersen Boganmeldelse – Die Gattung Rubus L. im nordwestlichen Europa
93 Henry Dissing Boganmeldelse – Giftsopper og soppforgiftninger
93 Jette Baagøe Boganmeldelse – Meddelelser fra CUB-BI I.
94 Henry Dissing Mykologisk Kongres 1976
Indlagt Botanisk kalender

(1) 1977:2
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
36 Palle Gravesen Fredningsudvalget netop nu
39 Per Hartvig ”Spidskapslet Star”
43 Hans Arne Jensen Frøkontrollen – et eksempel på anvendt botanik
47 Eiler Worsøe Vigsø’s flora
50 Ole B. Lyshede Kartoffelskræl – hvad er det?
53 Alfred Hansen Nye floristiske fund og iagttagelser
54 Henry Dissing Efterlysning af to svampe
55 Knud Ramkær Laver – en spændende men overset plantegruppe
60 Foreningsnyt – Generalforsamling d. 24. februar 1977
61 Knud Jacobsen Boganmeldelse – Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 1. Sjælland
62 Signe Frederiksen Boganmeldelse – Græsser i farver
62 Jette Baagøe Boganmeldelse – Pressede planter i farver
Indlagt Botanisk kalender

(1) 1977:1
Δ Til toppen
Side Forfatter Titel
3 Om URT
5 Evald Larsen Balkanflora – i Gedser
9 Henry Dissing Svampe nu
13 Kjeld Hansen og Jørgen Jensen Vejkanten – et udbredt plantesamfund
19 Jette Baagøe Fandens?? Mælkebøtte
20 Peter Wagner Træ fortæller historie
23 Alfred Hansen Nye floristiske fund og iagttagelser
25 Bent Fredskild Blommestenene fra Langeland
27 Foreningsnyt – Ekstraordinær generalforsamling d. 4. november 1976
28 Henning Knudsen Ekskursion til Saltholm 13. juli 1976
29 Tyge Christensen Boganmeldelse – Den danske mosflora. 1. Bladmosser
30 Jette Lewinsky, Øjvind Moestrup og Ulrik Søchting Vår flora i färg. Kryptogamer
Indlagt Botanisk kalender