Ridder-gøgeurt genfundet i Danmark efter 27 års fravær

Ridder-gøgeurt / Orchis militaris

Ridder-gøgeurt (Orchis militaris) Foto Nikolaj Hedegaard Correll

Svensken er gået over Øresund!
Ridder-gøgeurt (Orchis Militaris) har generobret landet efter 27 års fravær. Danmark har hermed officielt fået en ny orkidéart.
Tirsdag den 24. maj blev ridder-gøgeurten opdaget i et enkelt blomstrende eksemplar på Amager Fælled af Nikolaj Correll, som er bestyrelsesmedlem i Dansk Botanisk Forening. Det vil inden for de næste par dage blive offentliggjort, hvor det præcise voksested er, så alle nysgerrige sjæle kan komme ud og se denne vidunderlige plante.
Glæd dig til næste nummer af Urt, hvor der vil være en artikel om fundet.

Tak for en god generalforsamling og botanikdag

IMG_3943

Årets generalforsamling og botanikdag foregik på Gefion Gymnasium

Alle fremmødte skal have en stor tak for en vellykket botanikdag og generalforsamling.

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen.

Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening 12. marts 2016

  • Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Signe Nepper Larsen. Signe Nepper Larsen er valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (via hjemmesiden d. 7. januar).

Continue reading

URT 2016:1 Februar er her

Et af de fynske fund fra 2015 - Sump-hullæbe (Epipactis palustris) med næsten helt hvis blomster i Urup Dam (TBU 30) Foto: Folmer Hadberg-Rasmussen

Et af de fynske fund fra 2015 – Sump-hullæbe (Epipactis palustris) med næsten helt hvis blomster i Urup Dam (TBU 30) Foto: Folmer Hadberg-Rasmussen

URT: 40. årgang burde være landet i din postkasse.

Se artikelindeks her.

Kontakt kontoret, hvis du ikke har modtaget dit URT.

Har du artikler til URT?

Der er hele tiden brug for indlæg til URT. Kontakt redaktionen, hvis du har nogen forslag til hvad der skal med næste gang.

Næste nummer af URT kommer i maj. Deadline for indlæg er 20. april 2016.

 

Posted in URT