Dansk Botanisk Forening siger nej til svækkelse af fredninger

Dansk Botanisk Forening er én af 17 grønne organisationer siger nej til svækkelse af fredninger.

Det har Dansk Botanisk Forening været medunderskriver på i et åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Baggrunden for brevet er at Dansk Folkeparti har rejst et beslutningsforslag med henblik på at demokratisere processen omkring fredninger i Danmark. I forslaget ligger, at lodsejere skal inddrages tidligt i processen, at flere organisationer skal kunne foreslå fredninger, og endelige at stat og kommuner skal have vetoret til at stoppe et fredningsforslag, inden det overhovedet bliver fremsat. Dvs. forslaget skal rejses med enten statens eller en kommunes billigelse.

Find og læs hele brevet her.